Her finner du eksempler på tiltak som er gjennomført for å få flere til å gå og sykle til skolen.

Gå-til-skolen-kampanjer er aktive på en rekke skoler i landet. Slike kampanjer kan øke sannsynligheten for at barna går eller sykler med 50 prosent.

Hjertesone

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere og triveligere for elevene å gå eller sykle. Hvis barna blir kjørt, slippes de av på bestemte stopp- og hentesteder utenfor hjertesonen.

Det er mange måter å lage en hjertesone på. Bruk området rundt skolen og marker på deres måte hvor hjertesonegrensene går. 

Gående skolebuss

For at barna skal slippe å gå alene til skolen, kan foreldre arrangere følgevennordninger, eller gående skolebuss. Foreldre eller andre voksne bytter på å være «bussjåfør» og plukker opp barna ved utvalgte stoppesteder på veg til skolen.  

Dropp-punkter

For å unngå at foreldre kjører barna sine helt til skoledøra, kan skolen organisere faste dropp-punkter i en ring rundt skolen for å hindre biltrafikken helt fram. Innen ringen går barna på egenhånd til skolen sammen med andre barn.

Gå-sertifikat

Noen skoler arrangerer avsluttende eksamener eller kurs, hvor barna (og foreldrene) får utdelt et gå-sertifikat hvis de består.

På Hvalstad skole i Asker arrangerer de for eksempel gå-eksamen, hvor foreldre og barn skal gå en utsatt strekning sammen.

Insentiver for ungdom

Ungdom kan motiveres til å gå ved å gi dem ulike former for belønning. Dette må være en belønning de setter pris på selv.

Et eksempel er gå-kampanjen i Wimbledon som ble igangsatt av Transport for London. Her ble det satt opp punkter langs skolevegen der målgruppen (unge jenter) kunne registrere seg med et personlig kort og samle inn poeng. Disse kunne senere brukes som betalingsmiddel i noen av områdets mest populære klesbutikker.

 

Barn og unges reiser