Veien snevres inn til ett kjørefelt, slik at det blir plass til å sykle og gå på veikanten.

Når to biler møtes, må de ut på veikanten for å passere hverandre. Da har bilene vikeplikt for gående og syklende.

Illustrasjon som viser 2 minus 1 vei.
2 minus 1 vei – sykling på veiskulder. Illustrasjon: Jon Opseth

På veier med lite trafikk

2 minus 1 vei gjør det mulig å sykle i blanda trafikk der det er vanskelig å lage fullgode løsninger – eller i påvente av ny infrastruktur (sykkelvei, sykkelfelt eller lignende). Denne løsningen er mye brukt i Danmark.

Tiltaket er best egnet som et landeveistiltak på veier med mindre trafikk og ikke på strekninger med mange syklister.

Når kan 2 minus 1 vei være egnet?

Basert på erfaringer fra andre land som bruker løsningen (f.eks. Danmark og Sverige), bør følgende kriterier være til stede:

  • Det må være tilstrekkelige bredder til sykkel og kjørebane, samt gode siktforhold
  • Det er ikke en løsning for store mengder syklister
  • Det er fartsgrense 50-60 km/t
  • Det må være lav trafikkmengde
  • Det bør ikke være betydelig tungbiltrafikk eller kollektivtrafikk på strekningen
  • Løsningen må ikke oppleves som et «dårlig»/smalt sykkelfelt, som bidrar til redusert trafikksikkerhet
2 minus 1-vei er en løsning på veier med lite trafikk.