Prosjektets målsetning er at det blir utviklet nye og smarte løsninger for at selvredningsprinsippet skal kunne fungere i norske vegtunneler.

Prosjektet skal føre frem til et ferdig produkt eller ny metodikk som etaten kan kjøpe om løsningen oppfyller de riktige kravene og forutsetningene.

Innovasjonspartnerskap
Illustrasjon: Audun Gjerdi

Dette gir følgendeutfordring(er) som søker løsninger(er):

Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Løsningene må være teknologisk robuste, kunne fungere i tunnelens eksisterende tekniske infrastruktur, og også kunne ivareta trafikantenes ulike reaksjonsmønstre i krisesituasjoner.

Utfordringen er først og fremst knyttet til lange ett-løps tunneler, men nye og smarte teknologiske løsninger kan selvsagt også ha et potensiale innenfor tunnelteknologien generelt, og eventuelle andre sammenlignbare sektorer. Markedspotensialet vil hovedsakelig være norske tunneler, men med et internasjonalt perspektiv innen rekkevidde.

Nullvisjonen i norske vegtunneler