Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Seks lag deltok nylig i konkurransen Broen til et smartere samfunn- Open Lab hackathon i regi av Building Smart og Statens vegvesen.

– Det er helt fantastisk å se hva lagene har fått til på så kort tid, sier Kjell Håvard Belsvik, prosjektleder for Bjørnafjorden. Preben Madsen, som er BIM-koordinator i Vegvesenet istemmer: – Disse folkene må få fortsette å jobbe sammen om å hjelpe oss med å skape en digital tvilling for flytebruen over Bjørnafjorden. De har alle fått til å skape et konkret resultat ved å jobbe intensivt i ett døgn. Bare tenk på hva de kunne utrette hvis de fikk mer tid på å løse oppgaven! Dette gir oss stor optimisme og inspirasjon, sier de to. Konkurransen Open Lab Hackathon var en del av konferansen «Evolve Arena: Shaping the future of our cities».

Noen fakta

  • BuildingSMART Norge er en interesseorganisasjon for hele bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.
  • Et hackathon kan beskrives som en samling av utviklere som programmerer, lager ulike tjenester og andre digitale løsninger, og jobber intensivt med dem.
  • En digital tvilling er en sanntidsmodell i 3D som gjenspeiler et fysisk objekt i form, informasjon og egenskaper. I vårt tilfelle, flytebruen over Bjørnafjorden.
  • BIM er en forkortelse for bygningsinformasjonsmodellering (fra engelsk: building information modeling), enkelt sagt en digital modell av et bygg.

– Vi har et samarbeid med buildingSMART i utviklingen av en BIM-server som skal fungere som en digital tvilling, hackathonet var viktig for oss for å tiltrekke oss flinke hoder som vi vil fortsette å jobbe med videre, sier Madsen. Madsen forklarer at BIM utgjør kjernen i en digital samarbeidsmodell mellom forskjellige bidragsytere i et prosjekt, for eksempel byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige myndigheter både under selve byggeprosessen, og senere gjennom forvaltning, drift og vedlikehold.

Kun fantasien setter grenser!

– Fra mitt perspektiv så blir den «digitale tvillingen» det mest interessante jeg kan tenke meg innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Den skal være en «live» modell som man kan høste informasjon fra, forklarer Madsen. Han sier at for en flytebru vil det være interessant med trafikkovervåkning og -analyser (telling og kamera), data fra pongtonger (fukt, strøm), vind, bølge og strømningsmålinger, strukturelle endringer (for eksempel slitasje eller strekklapper på konstruksjonen), alarmsystemer, full database over innhold i konstruksjonen (egenskaper og attributter) og så videre.

Han tilføyer at den digitale tvillingen kan være et kontrollsenter som kan gi detaljert informasjon om hvert eneste element i konstruksjonen, slik at man for eksempel kan spore leveranser av deler, vite hvem som har utført en reparasjon eller hvem som har laget hva når. – Mulighetene gjennom en «digital tvilling» og FDV er så mange at det er nærmest opp til fantasien hvor langt man tar det, og det var nettopp det vi ville undersøke ved å gjennomføre dette hackathonet, poengterer Madsen.

«Crack trackers» hacket seg til topps!

Vinnerlaget "Crack trackers" presenterte en løsning med et sentralt «dashboard» for forvaltning, drift og vedlikehold, som gir sanntidsinformasjon og all relevant data om bruen basert på data i Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viste hvordan man kan få sanntidsinformasjon om trafikkmengde, strukturelle analyser i sanntid slik at man kan forutse påkjenninger som må utbedres. Laget viste hvordan man ved hjelp av droner kan inspisere alle deler av broen og programmere inn hvor dronen skal fly. Man kan planlegge droneflyvingen i den digitale tvillingen og dermed få rask tilbakemelding om status og eventuelle sprekker som må følges opp.

– Vi er nok et stykke fra autonome droner, men om kanskje ti år er vi der, sa laget. Hensikten er å spare tid og penger, redusere risiko og øke kvaliteten på arbeidet med drift og vedlikehold av brua.

– Dere har rett og slett imponert juryen, dere har vist oss noe som virkelig er noe vi ønsker oss, sa juryleder Kjell Håvard Belsvik. Juryen bestod av representanter fra Statens vegvesen, COWI, Direktoratet for Byggkvalitet, Norges Kommunaltekniske Forening, GK-gruppen, Standard Norge og buildingSMART Norge.

Kriteriene for å vinne var:

  • Tverrfaglighet i teamsammensetning.
  • Nyskapende innspill til behov for informasjon fra en digital tvilling for Bjørnafjorden.
  • Demonstrasjon som fenger og som viser verdien av å legge til rette for slik informasjon i tvillingen for et bærekraftig samfunn.
  • Godt kommunisert «hvis jeg hadde denne dataen tilgjengelig, ville det…» (Nytteverdien)

Laget bestod av: Espen Frøysland (Statens vegvesen), Lars Moastuen (Sopra Steria) og Ole-Martin Fyen (EDR Medeso). Fra Trimble stilte Richard Virion, Kristian Selvaag, Pieter Dhondt, Mats Fensholt og Jan Erik Hoel.

– Dette har vært enormt nyttig for laget, vi har lært mye, og har et produkt som vi kommer til å bruke i markedsføringen av våre tjenester sa representantene fra firmaet Trimble.  

Lagene «Hack of tomorrow» og «Den røde tråd» kom på henholdsvis andre og tredje plass.

Film om Broen til et smartere samfunn

film

Om de ulike lagene som deltok

Lagene fikk utdelt Vegvesenets foreløpige digitale tvilling av Bjørnafjorden som et datagrunnlag å jobbe ut i fra. Noen av lagene kjente hverandre fra før, mens for noen av lagene møttes deltakerne for første gang.

Lag 1: Totally Connected

Presenterte sin digitale tvilling «InfraDNA» som konsentrerte seg om logistikkutfordringer ved å få levert alle elementer til en flytebru både før og etter byggingen. De viste hvordan man ved hjelp av en digital tvilling kan spore hvert enkelt element fra bygging til leveranse til forvaltning, drift og vedlikehold. De brukte en flytepongtong som eksempel, at man ved hjelp av en kartløsning kan vite hvor i verden den enkelte flytepongtong befinner seg. Vi tror at en heldigital løsning kan redusere risikoen og dermed kostnadene, sa laget.

Laget bestod av:

Mantas Smidtas (Rambøll), Dagfinn Arstad (Allsite Geo), Helge Olsen (Standard Norge), Adrian Fernandez (Rambøll), Johanna Roenner (ingeniør), Dag Fjeld Edvardsen (Catenda), Davis Kanter (CRB), Shimi Zacken (Catenda), Jan Erik Askjellrud (Catenda), Piotr Mitrega (Catenda) og Jon Vegard Jansen (Catenda).

Lag 2: KLAK: ny elektromodell av lysmaster

Laget presenterte sin digitale løsning for å kunne følge hver eneste lysmast på hele broen i detalj. De viste hvordan man ved hjelp av både 2D og 3D-kart samt tegninger kan «zoome» inn på hver enkelt lysmast og finne detaljert informasjon om den, som for eksempel om den virker, om den er slitt, har den behov for en teknisk undersøkelse, hvem utførte siste service, sensordata som kan gi full informasjon om temperatur med mer. De forklarte at teknologien kan utvides til å gjelde hele flytebruen, og at man ved hjelp av en full database kan spore bevegelser i hele bruen for å undersøke status for hvert enkelt element. Hensikt: gjøre forvaltning, drift og vedlikehold enklere.

Laget bestod av: Kim Lokøy (Areo), Lars Johansen (Rejlers Engineering), Andreas Hauso (Rambøll) og Kenneth Eggan (Hæhre Entreprenør).

Lag 3: Hack of tomorrow: en ny måte å tolke sensordata på.

Hvordan forhindre at man har ikke har god informasjonsoverføring mellom alle leddene i en byggeprosess? Laget poengterte at alle fasene design, prising, bygging, drift og vedlikehold krever en «common data platform» slik at man kan spore hele prosessen. Hvordan bringe viktig informasjon fra utførelsesfasen over til driftsfasen, var utgangspunktet for gruppens arbeid. De viste hvordan man ved hjelp av en toveis-kommunikasjon «i skyen» kan undersøke utmatting, oppdage skader og observere unormale bevegelser. Hensikten er å ha flest mulige data tilgjengelig for på en best mulig måte kunne forutsi eventuelle hendelser og slitasje. Metoden vil kunne spare penger i alle ledd av produksjonen. De demonstrerte hvordan man ved hjelp av en mobil enhet kan «lese» brua i virkeligheten ved å peke på elementer med den mobile enhetene og få tilført relevante data. Gruppa understreket at det nødvendig med toveis-kommunikasjon, slik at hvis man for eksempel skifter en bolt, vil den informasjonen føres tilbake til den digitale tvillingen.

Laget bestod av: Marius Jablonskis, Frode Tørresdal, Torbjørn Andersen, Øystein Lystad, Tor Martin Lystad, Andreas Bratlie, Vegard Gavel-Solberg og Sigurd Gjesti Berg, alle fra Norconsult.

Lag 4: Den røde tråd – en metode for dynamisk og helhetlig drift og vedlikehold.

Laget viste hvordan man ved hjelp av BIM kan få full informasjon om et bygg, og at denne metodikken kan overføres til en bru. De var opptatt av å poengtere at dataene ikke bare må sankes inn, men må kunne filtreres og presenteres for å komme til nytte – og ikke i form av papir, men i form av digital informasjon. De forklarte hvordan man for ved hjelp av sensordata kan få informasjon om for eksempel membran rundt sluk i flytepongtongene, status på installering og ulike attributter i byggefasen kan «mates» til den digitale tvillingen, slik at de som skal drifte og forvalte brua har full tilgang til alle data om prosjekterings- og byggefasen og ikke minst vedlikeholdshistorikk. Hensikten er å spare penger ved å gjøre de rette tingene.

Laget bestod av: Øystein Ulvestad (Sweco), Hans Kristian Grani (AREO), Matss Bettwik (Sweco) , Josten B. Olsen (Sweco) og Johannes Veie (Statens vegvesen).

Lag 6: AniBIM – spillteknologi for å presentere live-data fra flytebruen

Laget viste hvordan man ved hjelp av å bruke open source programmet Blender kan lage et spill eller en film ved hjelp av data. De demonstrerte hvordan man iverksette vedlikeholdsprosedyrer ved hjelp av ett klikk. Dette systemet skal gi deg all informasjonen du trenger uten at du må klikke deg videre inn i ulike programmer for å åpne ulike filtyper. Hensikten er å få et grunnlag som gjør deg i stand til å ta beslutninger i en eventuell krisesituasjon. Laget bestod av: Alexander Brage Hansen (Løvenskiold handel), Adeel Mazhar (Statens vegvesen), Jonas Rokke (EON Reality Norge), Andreas Stende (EON Reality Norge) og Eirik Storaas Kristoffersen (Rambøll).

 

Lars Moastuen – Sopra Steria Kristian Selvaag - Trimble Jan Erik Hoel – Trimble Mats Fensholt – Trimble
Vinnerlaget "Crack trackers": Lars Moastuen – Sopra Steria (f.v.), Kristian Selvaag - Trimble, Jan Erik Hoel – Trimble og Mats Fensholt – Trimble. ( Foto: Linda Grønstad