Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

En ny rapport om kryssing av Langenuen mellom Stord og Tysnes konkluderer med at dersom man kan benytte stål i brotårn og tårnfundament i betong, kan disse produseres parallelt. Det har mange fordeler.

-Tradisjonelt sett bruker vi betongtårn, og da er det ikke enkelt å ha parallell produksjon. Brotårn i stål gir oss helt nye muligheter for å redusere tidsbruk og dermed kostnader, sier Daniel Tran, risikoingeniør i Statens vegvesen. Tran forteller at ved å bruke kjent offshore-teknologi, kan vi bruke stål i byggingen av brotårn, noe som gir en effektiv produksjons- og installasjonsprosess.

Gir økt konkurranse i markedet

-Samtidig produksjon av brotårn og tårnfundament i stål sparer tid, fordi vi kan bygge brotårnene samtidig som brofundamenteringen støpes og tilførselsveiene til broen bygges.  Muligheten for å kunne bygge brotårn i stål vil gi økt konkurranse i markedet, noe som igjen kan føre til at prisene på å gjennomføre byggingen blir lavere, sier Tran.

Brotårnene kan bygges i utlandet, men dersom de produseres lokalt vil det gi muligheter for raskere leveranse og ikke minst gode muligheter for norsk næringsliv.

Planlegger hengebro på 1720 meter

Kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes er en del av E39 Stord-Os-prosjektet som samlet sett vil redusere reisetiden mellom Os og Stord fra 90 minutter til 30 minutter. Dagens riksvegferje mellom Sandvikvåg og Halhjem, samt fylkesferjene Jektevik–Hodnanes og Våge–Halhjem, vil bli erstattet av broer over Langenuen og Bjørnafjorden. Hengebroen over Langenuen vil være 1720 meter lang. Store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder vil bli knyttet sammen og vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion.

For mer informasjon om E39 Stord-Os. 

Rapport: Bridge pylons in steel - Feasibility Study for Langenuen Suspended Bridge. 

 

Video

Kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes er en del av E39 Stord-Os-prosjektet som samlet sett vil redusere reisetiden mellom Os og Stord fra 90 minutter til 30 minutter. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Kværner) Foto: Statens vegvesen/Kværner
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag