Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Etienne Cheynet fra Universitetet i Stavanger og Axel Fenerci fra NTNU har vunnet Tom A. Wyatt-prisen for beste vitenskapelige artikler i 2019 innenfor vindforskningsfeltet.

Komiteen mottok seks artikler fra fire ulike kandidater, og etter en grundig faglig vurdering ble følgende to artikler valgt ut som vinnere av prisen for 2019:

  • Site-specific data-driven probabilistic wind field modeling for the wind-induced response prediction of cable-supported bridges, Aksel Fenerci, NTNU.
  • Velocity Spectra and Coherence Estimates in the Marine Atmospheric Boundary Layer, Etienne Cheynet, UiS.

 

Begge vinnerne får tildelt NOK 35.000 tiltenkt brukt for å besøke relevante forskningsmiljø i utlandet. 

 

Aksel Fenerci
Etienne Cheynet

 

 

 

 

 

 

Alle bidragene innfridde kravene

Juryen har uttalt at alle papirene oppfylte kravene til stipendet:

  • Relevans for området vindteknikk og / eller brodynamikk
  • Må ha blitt publisert i et anerkjent internasjonalt tidsskrift innen fagområdet

– De mottatte bidragene var høy vitenskapelig standard, og prosessen med å velge to vinnere var derfor utfordrende, sier Mathias E. Eidem i Statens vegvesen.

Eidem forteller at vinnerartiklene er basert på fysiske målinger av vind på to forskjellige steder med ulikt utstyr, og at begge kandidatene har laget modeller og estimater for å beskrive forskjellige parametere relatert til vind.

– I tillegg til det høye nivået av vitenskapelig kvalitet, anses deres "hands on"- tilnærming og målinger på faktiske konstruksjoner å være i Thomas A. Wyatts ånd, tilfører Prof Anders Rønnquist fra NTNU.

 

Juryen har fått hjelp av en evalueringskomité bestående av følgende medlemmer:

  •  Bjørn Isaksen, Statens vegvesen
  • Ole Øiseth, NTNU
  • Jasna B. Jakobsen, UiS

 

Les mer om Tom A. Wyatt-prisen i artikkelen: Nytt legat opprettet for unge forskere som elsker livet!

 

Portrett.
Tom A. Wyatt var en pionér innen vindforskning, et legat er opprettet i hans minne. Nå har to unge forskere mottatt Tom A. Wyatt Best Paper Award for 2019. Foto: Marie-Clarie Wyatt
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag