Norge er med på flere internasjonale forskningsprosjekter om støy.

Høsten 2019 starter det opp tre nye forskningsprosjekter gjennom CEDR research call 2018 Noise and Nuisance, som Norge er med å finansiere.

Målet med dette forskningsprogrammet er å identifisere, vurdere og få en større forståelse av eksisterende og nyere metoder for å redusere støyeksponering og støybelastning for folk som bor nær nasjonale veier. Forskningsprogrammet vil undersøke følgende tre deltemaer:

  • Quiter Tyres, Tyre labelling System and Pavements
  • Optimization and Securing the Performance of Noise Barriers
  • Psyco-Acoustics: Improved Understanding of People’ s Subjective Reaction to Road Noise

Tidligere er det gjennomført fire andre forskningsprosjekter innen støy gjennom CEDR Call 2012 Noise. Disse prosjektene ble ferdigstilt i 2015.

Mer informasjon om CEDR finner du under internasjonal FoU.

Støy fra trafikk