Statens vegvesen har samarbeid om forskning på støy både nasjonalt og internasjonalt.

Forskning på støy og dyreliv

Statens vegvesen har inngått et forskningssamarbeid med NIBIO og NMBU om forskning på hvordan støy påvirker ville dyr.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har gjennomført en kunnskapssammenstilling på oppdrag for Statens vegvesen, der de har sett på effektene av veitrafikkstøy for et utvalg artsgrupper.

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) har tatt i bruk tilgjengelig vitenskapelig litteratur som omhandler effekter av trafikkstøy på dyrelivet og presenterer dette som en StoryMap.

Beregning av veitrafikkstøy

Et samarbeid med NTNU har resultert i en parametrisk studie av antall lydbaner mellom en punktkilde nær bakken og mottakere på ulike realistiske avstander og høyder fra kilden. Last ned rapporten her: 

Forskningssamarbeid med CEDR

Statens vegvesen har også et forskningssamarbeid med CEDR. Se PEB: Research Programme 2018 Noise and nuisance (cedr.eu)

Målet med dette forskningsprogrammet er å identifisere, vurdere og få en større forståelse av eksisterende og nyere metoder for å redusere støyeksponering og støybelastning for folk som bor nær nasjonale veier. Forskningsprogrammet har undersøkt følgende tre deltemaer:

  • Quieter Tyres, Tyre labelling System and Pavements
  • Optimization and Securing the Performance of Noise Barriers
  • Psyco-Acoustics: Improved Understanding of People’ s Subjective Reaction to Road Noise

Mer informasjon om CEDR finner du under internasjonal FoU.