Statens vegvesen utarbeider handlingsplaner for å redusere støyplager i utsatte områder.

Statens vegvesen har utarbeidet handlingsplaner mot støy i henhold til krav i Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kapittel 5 om støy.

Intensjonen med handlingsplanene er at det skal utformes tiltak som skal redusere støyplagen i særlig utsatte områder. Planene omfatter alle riks- og fylkesveger utenfor kartleggingspliktige byområder* der det kjører flere enn 8200 kjøretøy i døgnet. Planene oppdateres hvert 5. år.

*) Kartleggingspliktige byområder er Oslo, Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fredrikstad, Sarpsborg, Bergen, Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola og Trondheim. Ta kontakt med disse kommunene for gjeldende handlingsplaner.