Samferdselsdepartementet har gitt viktige føringer for arbeidet med byvekstavtalene i egne brev til transportvirksomhetene.

Byvekstavtaler