Samferdselsdepartementet har gitt viktige føringer for arbeidet med byvekstavtalene i egne brev til transportvirksomhetene.

Retningslinjer for statlig delfinansiering av kollektivprosjekt og rammeverk for bymiljøavtalene er sentrale for forhandlingene om byvekstavtaler.

Last ned

Byvekstavtaler