Prosjektet som ble nedsatt overleverte 4. september 2015 en rekke rapporter som til sammen skal danne grunnlaget for etatenes arbeid med en ny Nasjonal transportplan.