Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen la fram grunnlaget for planfasen 29. februar 2016.