Logg over siste endringer for vegnormaler, retningslinjer og veiledninger.

23.04.2024: V741 – utgår

20.03.2024: Veiledning N-V138 er gjort tilgjengelig på digitalt format

18.03.2024: Vegnormal N300 del 4A og 4B er gjort tilgjengelig på digitalt format

26.02.2024: Retningslinjer R902 – ny utgave

16.01.2024: Veiledning N-V161 er gjort tilgjengelig på digitalt format

16.01.2024: R760 er utgått og erstattet av Statens vegvesens interne kvalitetssystem.

01.01.2024: Vegnormal N500 – ny utgave

01.01.2024: Vegnormal N400 – ny utgave

21.12.2023: Veiledning N-V122 er gjort tilgjengelig på digitalt format

20.12.2023: Veiledning N-V121 er gjort tilgjengelig på digitalt format

20.12.2023: Veiledning N-V322 er gjort tilgjengelig på digitalt format

16.11.2023: V771 er utgått og erstattet av intern veiledning 

06.10.2023: Vegnormal N100 – ny utgave

26.09.2023: Veiledning N-V441 – ny utgave

21.09.2023: V620 Ferjestatistikk utgår og er erstatta av ferjedatabanken.no

05.09.2023: V850A2 og V850A – ny utgave

01.09.2023: V433 Ferjekai : Standard ferjekaibrutegninger er gjort tilgjengelig på digitalt format

01.09.2023: V432 Ferjekai : Elektrohydrauliske styresystemer er gjort tilgjengelig på digitalt format

01.09.2023: V431 Ferjekai : Prosjektering er gjort tilgjengelig på digitalt format

18.08.2023: Veiledning N-V220 er gjort tilgjengelig på digitalt format

17.08.2023: Veiledning om avbøtende tiltak på smal firefelts motorveg er lagt til som vedlegg til vegnormal N100

07.07.2023: Veiledning N-V137 er gjort tilgjengelig på digitalt format

26.06.2023: Veiledning N-V139 er gjort tilgjengelig på digitalt format

16.06.2023: R110 – ny retningslinje

16.06.2023: R700 utgår – erstattes av R110

16.06.2023: V770 utgår – erstattes av R110

01.06.2023: Vegnormal N300 del 1 og 3 er gjort tilgjengelig på digitalt format

27.04.2023: Veiledning N-V240 – ny utgave

27.03.2023: V630 er utgått og innholdet er overdratt til Norsk Elektroteknisk komité og er nå lansert som NEK TS 600 i regi av NEK.

15.03.2023: Veiledning N-V225 – ny utgave

24.02.2023: Veiledning V412 er gjort tilgjengelig på digitalt format

24.02.2023: Veiledning V413 er gjort tilgjengelig på digitalt format

21.02.2023: Veiledning N-V441 er gjort tilgjengelig på digitalt format

21.02.2023: Veiledning V440 er gjort tilgjengelig på digitalt format

08.02.2023: Veiledning N-V225 er gjort tilgjengelig på digitalt format

03.02.2023: Veiledning N-V521 er gjort tilgjengelig på digitalt format

01.01.2023: Vegnormal N400 – ny utgave

28.12.2022: Veiledning V220 – ny utgave

27.12.2022: V273 – ny veiledning

22.12.2022: Retningslinjer R902 er gjort tilgjengelig på digitalt format

21.12.2022: Veiledning N-V120 er gjort tilgjengelig på digitalt format

21.12.2022: Vegnormal N101 – ny utgave

21.12.2022: Veiledning N-V160 er gjort tilgjengelig på digitalt format

19.12.2022: Veiledning V240 er gjort tilgjengelig på digitalt format

16.12.2022: N-V125 – ny veiledning

15.12.2022: Veiledning N-V123 er gjort tilgjengelig på digitalt format

15.12.2022: Veiledning V230 er gjort tilgjengelig på digitalt format

15.12.2022: Veiledning V262 er gjort tilgjengelig på digitalt format

25.11.2022: Vegnormal N601 – ny utgave

01.11.2022: Vegnormal N200 – ny utgave

31.10.2022: Vegnormal N100 – ny utgave

03.08.2022: Vegnormal N301 – ny utgave

27.07.2022: Veiledning V220 – ny utgave

07.06.2022: Veiledning V744 – oppdatert

18.05.2022: V726 – ny veiledning

07.04.2022: V521 – ny veiledning som erstatter V520

07.04.2022: V520 – utgår

04.04.2022: Vegnormal N101 – ny utgave

31.03.2022: Vegnormal N500 – ny utgave

28.03.2022: V230 – ny veiledning

16.02.2022: Veiledning V830 – ny utgave

10.02.2022: Veiledning V744 – ny utgave

01.02.2022: Vegnormal N300 del 2 er gjort tilgjengelig på digitalt format

01.01.2022: Vegnormal N400 – ny utgave

22.11.2021: Retningslinjer R511 – ny utgave

08.11.2021: V275 – ny veiledning

01.10.2021: Vegnormal N301 er gjort tilgjengelig på digitalt format

16.09.2021: V725 – ny veiledning

07.09.2021: Veiledning V721 – oppdatert

26.08.2021: Veiledning V712 – oppdatert

19.08.2021: R765 – utgår

12.08.2021:  V413 – ny veiledning, erstatter R412

12.08.2021: V412 – ny veiledning, erstatter R412

21.06.2021: Vegnormalene N100, N101, N200, N300 del 5, N302, N303, N400, N401, N500 og N601 er gjort tilgjengelig på digitalt format

14.06.2021: Veiledning V772 – ny utgave

08.06.2021: Retningslinjer R764 – ny utgave og nye vedlegg

07.06.2021: V427 – ny veiledning

25.05.2021: Veiledning V323 – ny utgave

19.05.2021: NA-rundskriv 2021/09 Normalbestemmelser for skilt som kan brukes for å regulere små elektriske kjøretøy er lagt til N300 del 3

12.05.2021: Veiledning V720 – ny utgave

12.05.2021: Veiledning V124 – ny utgave

28.04.2021: NA-rundskriv 2021/07 Normalbestemmelser for bruk av vegoppmerkingssymbol 1038 er lagt til N302

28.04.2021: NA Circular 2021/06 Update of specifications for use of sign 532 Lane ends in Manual N301E Work on and along roads er lagt til N301E

28.04.2021: NA Circular 2021/05 Authority to approve roadwork warning sign 808.799 er lagt til N301E

07.04.2021: NA-rundskriv 2021/03 Bruk av symbol Eurovelo lagt til N300 del 4A.

26.03.2021: Retningslinjer R211  – oppdatert metode 1.4.13 og ny metode 1.4.14

16.03.2021: Retningslinjer R211 – ny utgave

12.03.2021: NA-rundskriv 2021/06 Endring av krav til skilt 532 Kjørefelt slutter i vegnormal N301 Arbeid på og ved veg er lagt til N301

11.03.2021: NA-rundskriv 2021/05 Endring av myndighet til å godkjenne tekst til arbeidsvarslingsskilt 808.799 er lagt til N301

05.02.2021: Retningslinjer R760 – ny utgave og nye vedlegg

01.02.2021: NA-rundskriv 2020/02 Rettelser i N500 Vegtunneler, kapittel 9.3 Belysning

19.01.2021: Veiledning V601 – ny utgave

18.01.2021: V224 Fjellbolting er tatt ut av håndboklista pga. utdatert innhold.

15.01.2021: NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier erstatter NA-rundskriv 2018/10 til N300.

05.01.2021: NA-rundskriv 2020/10 Endrede bestemmelser i håndbok N303 Trafikksignalanlegg er lagt til N303

08.12.2020: V225 – ny veiledning

26.11.2020: Veiledning V441 – vedlegg 1 "Eksempelsamling til skadetyper" lagt ved

18.11.2020: Retningslinjer R610 – nytt endringsnotat erstatter NA-rundskriv 2018/5

04.11.2020: Veiledning V130 – ny utgave (datert 2019)

30.10.2020: NA-rundskriv 2020/09 Nye normalbestemmelser for skiltsymbol 640.30 er lagt til N300

03.07.2020: NA-rundskriv 2020/5 Tekniske krav til LED variable trafikkskilt er lagt til R310

17.06.2020: V240 – ny veiledning

08.06.2020: V425 – ny veiledning

05.06.2020: NA-rundskriv 2020/04 Normalbestemmelser for skiltsymbol 790.16 er lagt til N300

11.05.2020:Retningslinjer R512 – ny utgave og endret tittel

06.03.2020: Veiledning V830 – ny utgave

14.02.2020: Veiledning V520 – ny utgave

31.01.2020: Vegnormal N500 – ny utgave

30.01.2020: Veiledning V859 – ny utgave

15.01.2020: V773 – ny veiledning

10.12.19: Håndbok V441 – ny utgave og med vedlegg 3 Utvidet inspeksjonsrapport

06.12.19: Rettelsesblad håndbok V221, 2014-utgaven

14.10.19: Oppdatert rettelsesblad til 2018-utgaven av V220

04.10.19: Håndbok R760 – ny utgave

01.10.19: NA-rundskriv 2019/07 Endringer i håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunnel

23.08.19: Håndbok V861 – ny utgave

23.08.19: Håndbok V853 – ny utgave

09.07.19: Håndbok R511 – ny utgave

08.07.19: Håndbok R702 – ny utgave

08.07.19: Håndbok V718 – utgår

12.06.19: Håndbok V426 – ny håndbok

20.05.19: Håndbok R700 – henvisninger til "PROF-standarden" tatt ut av håndboka

14.05.19: Håndbok V120 – ny utgave

13.05.19: Håndbok N100 – Endringer i følgende sider 16, 19, 20, 27, 28, 32, 79 og 100.

12.04.19: NA-rundskriv 2019/5 Retningslinjer til vegsikkerhetsforskriften (sammen med R720)

29.03.19: Håndbok N100 – ny utgave

27.03.19: Håndbok V433 – ny utgave

20.03.19: Håndbøkene R761 og R762 – Notat om nedlasting av prosessdatabase i xml-format

15.03.19: Håndbok V720 – ny utgave

13.03.19: NA-rundskriv 2019/4 Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordninger (sammen med V232)

11.03.19: NA-rundskriv 2019/3 Rettelsesblad til håndbok N200 Vegbygging, kapittel 2, 4, 5 og 6

04.02.19: Håndbok V128 – ny utgave

25.01.19: Rettelsesblad til V220

11.01.19: Håndbok V433 – ny håndbok

20.12.18: Håndbok V220: kapittel 0 og 4 er endret

12.12.18: Håndbok V742 – ny utgave

03.12.18: NA-rundskriv 2018/13 Rettelsesblad til håndbok N200 Vegbygging, kapittel 2, 4, 5 og 6.

13.11.18: Håndbok R211 – retta tall i punkt 2.2.4 (Fremgangsmåte) side 202

31.10.18: Rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier til håndbok N100 og N300

24.10.18: Håndbok R761 og R762 – Tilleggsdokument om endringer fra 2015-utgaven til 2018-utgaven 

12.10.18: Håndbok R760 – Endringer på sidene 33, 36 og 50

09.10.18: Håndbok V262 – ny håndbok

07.09.18: NA-rundskriv 2018-6 Endring i normalbestemmelser N300 skilt 314 Høydegrense

23.08.18: Håndbok R210 – retta skrivefeil på sidene 66 og 70

10.07.18: Håndbok N200 – ny utgave som gjelder fra 15.07.18

09.07.18: Håndbok R761 – ny utgave

09.07.18: Håndbok R762 – ny utgave

28.06.18: Håndbok R211 – ny utgave

21.06.18: Håndbok V630 – ny håndbok

11.06.18: Håndbok V851E – engelsk utgave av V851

08.05.18: Håndbok V743 – ny utgave

27.04.18: Rundskriv 2018/5 Endringer til håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger

27.04.18: Rundskriv 2018/4 Endringer til håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer

27.04.18: Rundskriv 2018/3 Endringer og tilføyelser til håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg

27.04.18: Håndbok R411 – ny utgave

10.04.18: Håndbok V830 – ny utgave

20.03.18: Håndbok V830 – ny utgave er dratt tilbake midlertidig

16.03.18: Håndbok V830 – ny utgave

07.03.18: Håndbok V744 – ny håndbok

01.03.18: Håndbok R410 – ny utgave

15.02.18: Håndbok V712 – ny utgave

15.02.18: Håndbok V861 – ny håndbok

05.02.18: Håndbok R902 – ny utgave

31.01.18: Håndbok R760 – ny utgave

29.01.18: Håndbok R411 – ny utgave

05.01.18: Rundskriv 2017/10 Endringer og tilføyelser til håndbok R412 Bruklassifisering

03.01.18: Håndbok R902 – ny utgave

14.12.17: Håndbok V432 – ny håndbok

13.12.17: Håndbok N500 – rettelse til tabell 7.5 i kapittel 7.4.2 Membraner

05.12.17: Håndbok V430 Ferjeleier-1 Ferjeleiers landområder (1999) utgår

16.11.17: Rundskriv 2017/4 Endring av krav til generelle arbeidsvarslingsplaner i håndbok N301

16.11.17: NA circular 2017/4 Changes to the requirements for general roadwork safety plans in Manual N301E

07.11.17: Håndbok R311 – ny håndbok

16.10.17: Håndbok V740 – ny utgave

22.09.17: Håndbok V860 – ny håndbok

22.09.17: Håndbok V772 – Håndbok "V860 Samhandling" var nummerert feil, nytt nummer V772

22.09.17: Håndbok V128 – ny utgave

09.09.17: Håndbok N601 – ny håndbok

31.08.17: Håndbok V127 – rettelser til figur 3.1 "Plassering av gangfelt ved rundkjøring" i side 16

24.08.17: Håndbok N401 – ny håndbok

21.08.17: Håndbok N300 del 2 – Notat om endring i bruk av underskilt til skilt 109 "Fartshump" ifm. opphøyd gangfelt.

30.06.17: Håndbok V128 – ny utgave

06.06.17: Håndbok V127 – ny utgave

23.03.17: Håndbok V850a1 – ny versjon etter feilretting 

22.03.17: Håndbok V771 – ny håndbok

27.02.17: Håndbok V724 – ny håndbok

31.01.17: Håndbok V431 – ny håndbok

18.01.17: Håndbok V850 er erstattet av V850a1, V850a2 og V850a

18.01.17: Nye utgaver av håndbøkene V852, V853, V854, V855, V856 og V857

06.01.17: Håndbok N801 – ny og erstatter håndbok V820

22.12.16: Håndbok V160 – ny utgave

21.12.16: Håndbok V271 – ny utgave

08.12.16: Håndbok V821 del 23 – ny utgave

05.12.16: Håndbok V851 – ny utgave

03.11.16: Håndbok V520 – ny håndbok

02.11.16: Håndbok R510 – fjernet, den inngår nå i N500 og i V520

02.11.16: Håndbok N500 – ny utgave

13.10.16: Rundskriv 2016/12 Rettelsesblad til håndbok N400 Bruprosjektering

15.09.16: Håndbok V161 – ny utgave

07.07.16: Håndbok V860 – ny håndbok

13.06.16: Rundskriv 2015/12 Endring av krav til synlighetstøy og stoppspak i håndbok N301 og R310

13.06.16: Circular 2015/12 Amendment of requirements for high visibility warning clothing and signalling boards in handbooks N301 and R310

10.06.16: Rundskriv 2015/13 Endringer i håndbok N101 for motorveg med fartsgrense 110 kmt

03.06.16: Rundskriv 2016/7 Reviderte kriterier for å tillate sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater er lagt ved N100 og N300

22.03.16: Håndbok V770 – ny utgave

15.02.16: Håndbok R210 – ny utgave

11.02.16: Håndbok V712 – ny utgave

05.01.16: Håndbok N302 – ny utgave

04.01.16: Håndbok R902 – ny utgave

21.12.15: Håndbok N302 – ny utgave

21.12.15: Ny sporingskurve for LINK-modulvogntog er vedlagt håndbok N100 Veg- og gateutforming

14.12.15: Håndbok N300 Del 5 – ny utgave

02.12.15: Rundskriv 2015/15 Nye føringer for hovedveger er vedlagt håndbok N100 Veg- og gateutforming

15.10.15: Rundskriv 2015/14 Nye krav til utforming av rundkjøring, T- og X-kryss og breddeutvidelse tilpasset modulvogntog som dimensjonerende kjøretøy er vedlagt håndbok N100 Veg- og gateutforming

29.04.15: Håndbok N400 – ny utgave

27.04.15: Håndbok V821 Elektronisk billettering – nye vedlegg (A, B og C) til Del 19

10.04.15: Nye vedlegg til håndbok R760 Styring av vegprosjekter

15.01.15: Rundskriv 2015/2 med ny dimensjoneringsklasse for motorveger med fartsgrense 110 km/t er vedlagt håndbok N100 Veg- og gateutforming og erstatter dimensjoneringsklasse H8 og H9 med virkning 20.11.2014

15.12.14: Håndbok V131E (gml. 192E) er utdatert og fjernet

15.12.14: Håndbok V131 (gml. 177) er utdatert og fjernet

09.12.14: Håndbok V840 (gml. 228) er utdatert og fjernet

03.12.14: Håndbok V139 – ny håndbok

03.12.14: Håndbok V138 – ny håndbok

24.11.14: Håndbok V712 – ny utgave

09.10.14: Håndbok V123 – ny utgave

19.09.14: 2011-utgaven har fått nytt nummer: V499 Bruprosjektering Eurokodeutgaven

15.09.14: Håndbok R902 (gml. 170) – ny utgave

01.06.14: Alle håndbøkene har fått nytt nummer

01.06.14: Håndbok N200 (gml. 018) – ny utgave

10.04.14: Håndbok N500 (gml. 021) – Rundskriv 2014/6 med nye krav

20.02.14: Håndbok N101 (gml. 231) – Rettelsesblad 1:2014

14.01.14: Håndbok R760 (gml. 151) – ny mal 5

19.12.13: Håndbok V122 (gml. 233) – ny utgave

12.12.13: Håndbok N101 (gml. 231) – ny utgave