22.11.2021: Håndbok R511: ny utgave

08.11.2021: Håndbok V275: ny håndbok

01.10.2021: Håndbok N301: er gjort tilgjengelig på digitalt format

16.09.2021: Håndbok V725: ny håndbok

07.09.2021: Håndbok V721: oppdatert

26.08.2021: Håndbok V712: oppdatert

19.08.2021: Håndbok R765: utgår

12.08.2021: Håndbok V413: ny håndbok, erstatter håndbok R412

12.08.2021: Håndbok V412: ny håndbok, erstatter håndbok R412

21.06.2021: N100, N101, N200, N300 del 5, N302, N303, N400, N401, N500 og N601 er gjort tilgjengelig på digitalt format

14.06.2021: Håndbok V772: ny utgave

08.06.2021: Håndbok R764: ny utgave og nye vedlegg

07.06.2021: Håndbok V427: ny håndbok

25.05.2021: Håndbok V323: ny utgave

19.05.2021: NA-rundskriv 2021/09 - Normalbestemmelser for skilt som kan brukes for å regulere små elektriske kjøretøy er lagt til N300 del 3

12.05.2021: Håndbok V720: ny utgave

12.05.2021: Håndbok V124: ny utgave

28.04.2021: NA-rundskriv 2021/07 - Normalbestemmelser for bruk av vegoppmerkingssymbol 1038 er lagt til N302

28.04.2021: NA Circular 2021/06 - Update of specifications for use of sign 532 Lane ends in Manual N301E Work on and along roads er lagt til N301E

28.04.2021: NA Circular 2021/05 - Authority to approve roadwork warning sign 808.799 er lagt til N301E

07.04.2021: NA-rundskriv 2021/03 - Bruk av symbol Eurovelo lagt til N300 del 4A.

26.03.2021: R211 Feltundersøkelser: oppdatert metode 1.4.13 og ny metode 1.4.14

16.03.2021: R211 Feltundersøkelser: ny utgave

12.03.2021: NA-rundskriv 2021/06 - Endring av krav til skilt 532 Kjørefelt slutter i vegnormal N301 Arbeid på og ved veg er lagt til N301

11.03.2021: NA-rundskriv 2021/05 Endring av myndighet til å godkjenne tekst til arbeidsvarslingsskilt 808.799 er lagt til N301

05.02.2021: Håndbok R760: ny utgave og nye vedlegg

01.02.2021: NA-rundskriv 2020/02 Rettelser i N500 Vegtunneler, kapittel 9.3 Belysning

19.01.2021: Håndbok V601: ny utgave

18.01.2021: Håndbok V224 Fjellbolting er tatt ut av håndboklista pga. utdatert innhold.

15.01.2021: NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier erstatter NA-rundskriv 2018/10 til N300.

05.01.2021: NA-rundskriv 2020/10 Endrede bestemmelser i håndbok N303 Trafikksignalanlegg er lagt til N303

08.12.2020: Håndbok V225: ny håndbok

26.11.2020: Håndbok V441: vedlegg 1 "Eksempelsamling til skadetyper" lagt ved

18.11.2020: Håndbok R610: nytt endringsnotat erstatter NA-rundskriv 2018/5

04.11.2020: Håndbok V130: ny utgave (datert 2019)

30.10.2020: NA-rundskriv 2020/09 Nye normalbestemmelser for skiltsymbol 640.30 er lagt til N300

03.07.2020: NA-rundskriv 2020/5 Tekniske krav til LED variable trafikkskilt er lagt til R310

17.06.2020: Håndbok V240: ny håndbok

08.06.2020: Håndbok V425: ny håndbok

05.06.2020: NA-rundskriv 2020/04 Normalbestemmelser for skiltsymbol 790.16 er lagt til N300

11.05.2020: Håndbok R512: ny utgave og endret tittel

06.03.2020: Håndbok V830: ny utgave

14.02.2020: Håndbok V520: ny utgave

31.01.2020: Håndbok N500: ny utgave

30.01.2020: Håndbok V859: ny utgave

15.01.2020: Håndbok V773: ny håndbok

10.12.19: Håndbok V441: ny utgave og med vedlegg 3 Utvidet inspeksjonsrapport

06.12.19: Rettelsesblad håndbok V221, 2014-utgaven

14.10.19: Oppdatert rettelsesblad til 2018-utgaven av V220

04.10.19: Håndbok R760: ny utgave

01.10.19: NA-rundskriv 2019/07. Endringer i håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunnel

23.08.19: Håndbok V861: ny utgave

23.08.19: Håndbok V853: ny utgave

09.07.19: Håndbok R511: ny utgave

08.07.19: Håndbok R702: ny utgave

08.07.19: Håndbok V718: utgår

12.06.19: Håndbok V426: ny håndbok

20.05.19: Håndbok R700: henvisninger til "PROF-standarden" tatt ut av håndboka

14.05.19: Håndbok V120: ny utgave

13.05.19: Håndbok N100: Endringer i følgende sider 16, 19, 20, 27, 28, 32, 79 og 100.

12.04.19: NA-rundskriv 2019/5 - Retningslinjer til vegsikkerhetsforskriften (sammen med R720)

29.03.19: Håndbok N100: ny utgave

27.03.19: Håndbok V433: ny utgave

20.03.19: Håndbøkene R761 og R762: Notat om nedlasting av prosessdatabase i xml-format

15.03.19: Håndbok V720: ny utgave

13.03.19: NA-rundskriv 2019/4 - Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordninger (sammen med V232)

11.03.19: NA-rundskriv 2019/3 - Rettelsesblad til håndbok N200 Vegbygging, kapittel 2, 4, 5 og 6

04.02.19: Håndbok V128: ny utgave

25.01.19: Rettelsesblad til V220

11.01.19: Håndbok V433: ny håndbok

20.12.18: Håndbok V220: kapittel 0 og 4 er endret

12.12.18: Håndbok V742: ny utgave

03.12.18: NA-rundskriv 2018/13 - Rettelsesblad til håndbok N200 Vegbygging, kapittel 2, 4, 5 og 6.

13.11.18: Håndbok R211: retta tall i punkt 2.2.4 (Fremgangsmåte) side 202

31.10.18: Rundskriv 2018/10 - Fartsgrensekriterier til håndbok N100 og N300

24.10.18: Håndbok R761 og R762: Tilleggsdokument om endringer fra 2015-utgaven til 2018-utgaven 

12.10.18: Håndbok R760: Endringer på sidene 33, 36 og 50

09.10.18: Håndbok V262: ny håndbok

07.09.18: NA-rundskriv 2018-6 - Endring i normalbestemmelser N300 skilt 314 Høydegrense

23.08.18: Håndbok R210: retta skrivefeil på sidene 66 og 70

10.07.18: Håndbok N200: ny utgave som gjelder fra 15.07.18

09.07.18: Håndbok R761: ny utgave

09.07.18: Håndbok R762: ny utgave

28.06.18: Håndbok R211: ny utgave

21.06.18: Håndbok V630: ny håndbok

11.06.18: Håndbok V851E: engelsk utgave av V851

08.05.18: Håndbok V743: ny utgave

27.04.18: Rundskriv 2018/5 - Endringer til håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger

27.04.18: Rundskriv 2018/4 - Endringer til håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer

27.04.18: Rundskriv 2018/3 - Endringer og tilføyelser til håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg

27.04.18: Håndbok R411: ny utgave

10.04.18: Håndbok V830: ny utgave

20.03.18: Håndbok V830: ny utgave er dratt tilbake midlertidig

16.03.18: Håndbok V830: ny utgave

07.03.18: Håndbok V744: ny håndbok

01.03.18: Håndbok R410: ny utgave

15.02.18: Håndbok V712: ny utgave

15.02.18: Håndbok V861: ny håndbok

05.02.18: Håndbok R902: ny utgave

31.01.18: Håndbok R760: ny utgave

29.01.18: Håndbok R411: ny utgave

05.01.18: Rundskriv 2017/10 - Endringer og tilføyelser til håndbok R412 Bruklassifisering

03.01.18: Håndbok R902: ny utgave

14.12.17: Håndbok V432: ny håndbok

13.12.17: Håndbok N500: rettelse til tabell 7.5 i kapittel 7.4.2 Membraner

05.12.17: Håndbok V430 Ferjeleier-1 Ferjeleiers landområder (1999) utgår

16.11.17: Rundskriv 2017/4 - Endring av krav til generelle arbeidsvarslingsplaner i håndbok N301

16.11.17: NA circular 2017/4: Changes to the requirements for general roadwork safety plans in Manual N301E

07.11.17: Håndbok R311: ny håndbok

16.10.17: Håndbok V740: ny utgave

22.09.17: Håndbok V860: ny håndbok

22.09.17: Håndbok V772: Håndbok "V860 Samhandling" var nummerert feil, nytt nummer V772

22.09.17: Håndbok V128: ny utgave

09.09.17: Håndbok N601: ny håndbok

31.08.17: Håndbok V127: rettelser til figur 3.1 "Plassering av gangfelt ved rundkjøring" i side 16

24.08.17: Håndbok N401: ny håndbok

21.08.17: Håndbok N300 del 2: Notat om endring i bruk av underskilt til skilt 109 "Fartshump" ifm. opphøyd gangfelt.

30.06.17: Håndbok V128: ny utgave

06.06.17: Håndbok V127: ny utgave

23.03.17: Håndbok V850a1: ny versjon etter feilretting 

22.03.17: Håndbok V771: ny håndbok

27.02.17: Håndbok V724: ny håndbok

31.01.17: Håndbok V431: ny håndbok

18.01.17: Håndbok V850 er erstattet av V850a1, V850a2 og V850a

18.01.17: Nye utgaver av håndbøkene V852, V853, V854, V855, V856 og V857

06.01.17: Håndbok N801: ny og erstatter håndbok V820

22.12.16: Håndbok V160: ny utgave

21.12.16: Håndbok V271: ny utgave

08.12.16: Håndbok V821 Del 23: ny utgave

05.12.16: Håndbok V851: ny utgave

03.11.16: Håndbok V520: ny håndbok

02.11.16: Håndbok R510: fjernet, den inngår nå i N500 og i V520

02.11.16: Håndbok N500: ny utgave

13.10.16: Rundskriv 2016/12 - Rettelsesblad til håndbok N400 Bruprosjektering

15.09.16: Håndbok V161: ny utgave

07.07.16: Håndbok V860: ny håndbok

13.06.16: Rundskriv 2015/12 Endring av krav til synlighetstøy og stoppspak i håndbok N301 og R310

13.06.16: Circular 2015/12 Amendment of requirements for high visibility warning clothing and signalling boards in handbooks N301 and R310

10.06.16: Rundskriv 2015/13 Endringer i håndbok N101 for motorveg med fartsgrense 110 kmt

03.06.16: Rundskriv 2016/7 Reviderte kriterier for å tillate sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater er lagt ved N100 og N300

22.03.16: Håndbok V770: ny utgave

15.02.16: Håndbok R210: ny utgave

11.02.16: Håndbok V712: ny utgave

05.01.16: Håndbok N302: ny utgave

04.01.16: Håndbok R902: ny utgave

21.12.15: Håndbok N302: ny utgave

21.12.15: Ny sporingskurve for LINK-modulvogntog er vedlagt håndbok N100 Veg- og gateutforming

14.12.15: Håndbok N300 Del 5: ny utgave

02.12.15: Rundskriv 2015/15: Nye føringer for hovedveger er vedlagt håndbok N100 Veg- og gateutforming

15.10.15: Rundskriv 2015/14: Nye krav til utforming av rundkjøring, T- og X-kryss og breddeutvidelse tilpasset modulvogntog som dimensjonerende kjøretøy er vedlagt håndbok N100 Veg- og gateutforming

29.04.15: Håndbok N400: ny utgave

27.04.15: Håndbok V821 Elektronisk billettering, nye vedlegg (A, B og C) til Del 19

10.04.15: Nye vedlegg til håndbok R760 Styring av vegprosjekter

15.01.15: Rundskriv 2015/2 med ny dimensjoneringsklasse for motorveger med fartsgrense 110 km/t er vedlagt håndbok N100 Veg- og gateutforming og erstatter dimensjoneringsklasse H8 og H9 med virkning 20.11.2014

15.12.14: Håndbok V131E (gml. 192E) er utdatert og fjernet

15.12.14: Håndbok V131 (gml. 177) er utdatert og fjernet

09.12.14: Håndbok V840 (gml. 228) er utdatert og fjernet

03.12.14: Håndbok V139: ny håndbok

03.12.14: Håndbok V138: ny håndbok

24.11.14: Håndbok V712: ny utgave

09.10.14: Håndbok V123: ny utgave

19.09.14: 2011-utgaven har fått nytt nummer: V499 Bruprosjektering Eurokodeutgaven

15.09.14: Håndbok R902 (gml. 170): ny utgave

01.06.14: Alle håndbøkene har fått nytt nummer

01.06.14: Håndbok N200 (gml. 018): ny utgave

10.04.14: Håndbok N500 (gml. 021): Rundskriv 2014/6 med nye krav

20.02.14: Håndbok N101 (gml. 231): Rettelsesblad 1:2014

14.01.14: Håndbok R760 (gml. 151): ny mal 5

19.12.13: Håndbok V122 (gml. 233): ny utgave

12.12.13: Håndbok N101 (gml. 231): ny utgave