Tverrfaglig vegnormalgruppe (TVG) er et internt koordinerings- og rådgivningsorgan i Vegdirektoratet.

TVG består av fagpersoner som jobber med faglig utvikling av vegnormalene, og som har oversikt over de faglige prosesser som foregår innenfor hvert vegnormalområde.

Tverrfaglig vegnormalgruppe sikrer tett dialog og samhandling mellom de ulike fagmiljøene, og derav koordinering mellom de ulike vegnormalene. TVG bistår i utvikling av det digitale vegnormalsystemet.

TVG kan nås på epost: vegnormaler@vegvesen.no. Faglige spørsmål knyttet til en vegnormal sendes direkte til fagansvarlige til Nxxx@vegvesen.no (der xxx erstattes med nummer på normal).