Her kan virksomheter søke om fravik fra vegnormal.

For informasjon om fraviksbehandling og fraviksmyndigheter, se Fravik fra krav i vegnormal. Vi har laget en veiledning til utfylling av fravikssøknaden.

For fravikssøknader som skal behandles av Statens vegvesen Vegdirektoratet, benyttes følgende mal:

Husk at det må fylles ut én mal per fravik.