«Som bygd»-dokumentasjon, beregninger og øvrig dokumentasjon nødvendig for forvaltning, skal utarbeides og ajourføres i henhold til vegnormal N400.

Når all dokumentasjon er samlet og klar til innlevering, ta kontakt på for videre prosedyre.

Tegnings- og dokumentlisten (metadatalisten)

Ved innlevering av sluttdokumentasjon må tegnings- og dokumentlisten (metadatalisten) (Excel-dokument) være oppdatert med gjeldende dokumentasjon. For komplett oversikt over aktuelle dokumenter for innlevering av sluttdokumentasjon, se dokumentasjonsoversikten.

Se veiledning til utfylling av tegnings- og dokumentliste (metadataliste) (PDF) for instrukser om hvordan tegnings- og dokumentlisten skal fylles ut.

Det er også utarbeidet et eksempel på en ferdigutfylt tegnings- og dokumentliste (metadataliste) (Excel-dokument) ved innlevering av dokumentasjon.

Som bygd- og forvaltningsdokumentasjon