Fra byggeprosessen er det forhold som er viktige med tanke på forvaltning, hvor det er naturlig at prosjektledelsen utarbeider dokumentasjonen.

Dette hindrer imidlertid ikke at informasjonen kan innarbeides i noe av dokumentasjonen prosjekterende vanligvis utarbeider.

Punkt 14, 15 og 16 i dokumentasjonsoversikten ivaretar krav til dokumentasjon fra byggeprosessen, men som det ikke er naturlig at prosjekterende eller entreprenøren utfører. 

Dokumentasjonen kan være på rapport- eller notatform. Noe kan også inngå på tegning (inspeksjons-, drifts- og vedlikeholdsplan) dersom det er hensiktsmessig. Det er sannsynligvis ikke hensiktsmessig at det henvises til prosjektets tekniske sluttrapport da den ofte er mer overordnet.

Som bygd- og forvaltningsdokumentasjon