For å sikre nødvendig "som bygd"- og forvaltningsdokumentasjon er det utarbeidet en beskrivelse av hvilken dokumentasjon som skal leveres og hvordan.

Prosjektleder i byggherreorganisasjonen er ansvarlig for at dokumentasjonen blir utarbeidet og levert til arkivering. I dokumentasjonsoversikten er det angitt hvem som normalt utarbeider dokumentasjonen, men dette er kun ment som en hjelp til prosjektene.

Kravene til dokumentasjon gjelder både ved nybygging og vedlikehold.

  • Punkt 1 til og med 13 i dokumentasjonsoversikten ivaretar krav til dokumentasjon fra prosjektering i håndbok N400 Bruprosjektering, punkt 1.3.6 – 1.3.8.
  • Punkt 14, 15 og 16 i dokumentasjonsoversikten ivaretar krav til dokumentasjon fra byggeprosessen, men som det ikke er naturlig at prosjekterende eller entreprenøren utfører. Punktene ivaretar deler av krav til dokumentasjon i håndbok R760 Styring av vegprosjekter.
  • Punkt 17 til 38 i dokumentasjonsoversikten ivaretar krav til dokumentasjon som er nødvendig fra selve byggingen. Punktene ivaretar deler av krav i håndbok R760 Styring av vegprosjekter.

Antall punkter i dokumentasjonsoversikten er mange, men for de færreste bruer vil alle punktene være relevante. For de fleste bruene vil det for eksempel fortsatt være mulig å samle de fleste punktene fra håndbok N400 Bruprosjektering, punkt 1.3.8 på en tegning. Tegningen er den vi kjenner som «inspeksjons-, drifts- og vedlikeholdsplan».

I noen prosjekter kan det bli stilt spesielle krav.

Spørsmål

  • Har du spørsmål, kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema.
  • Spørsmål knyttet til leveringssrutinen kan sendes til