For å sikre nødvendig "som bygd"- og forvaltningsdokumentasjon er det utarbeidet en beskrivelse av hvilken dokumentasjon som skal leveres og hvordan.

Prosjektleder i byggherreorganisasjonen er ansvarlig for at dokumentasjonen blir utarbeidet og levert til arkivering. I dokumentasjonsoversikten er det angitt hvem som vsnligvis utarbeider dokumentasjonen, men dette er kun ment som en hjelp til prosjektene.

Kravene til dokumentasjon gjelder både ved nybygging og vedlikehold og vil oppfylle kravene i vegnormal N400 Bruprosjektering for dokumentasjon som skal leveres til Statens vegvesen som myndighet. De ulike vegeierne/vegforvalterne kan ha andre krav.

  • Punkt 1 til og med 13 i dokumentasjonsoversikten ivaretar krav til dokumentasjon fra prosjektering.
  • Punkt 14, 15 og 16 i dokumentasjonsoversikten ivaretar krav til dokumentasjon fra byggeprosessen, men som det ikke er naturlig at prosjekterende eller entreprenøren utfører. 
  • Punkt 17 til 38 i dokumentasjonsoversikten ivaretar krav til dokumentasjon som er nødvendig fra selve byggingen. 

Antall punkter i dokumentasjonsoversikten er mange, men for de færreste bruer vil alle punktene være relevante. For de fleste bruene vil det for eksempel fortsatt være mulig å samle de fleste punktene knyttet til prosjektering på en tegning. Tegningen er den vi kjenner som «inspeksjons-, drifts- og vedlikeholdsplan». Det er også mulighet til å innarbeide punktene i modellen forutsatt at bruforvalter er innforstått med løsningen.

Spørsmål

  • Har du spørsmål, kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema.
  • Spørsmål knyttet til leveringsrutinen kan sendes til