Vi ser på behov og tiltak for videre utvikling av modellbaserte bruprosjekter.

Vegdirektoratet har siden 2017 tatt imot modellbaserte bruprosjekter til kontroll og godkjenning. I startfasen har det vært stilt få krav til modellene for å fremme utvikling, men det er nå enighet i bransjen om at tiden er moden for å standardisere modellbasert prosjektering av bruer.

Modellene bygges opp ulikt, noe som er til hinder for bruk av for eksempel automatiske regelsjekker og maskinlesing. Det er også mer ressurskrevende i planlegging, prosjektering, bygging, kontroll og forvaltning.

Gjennom avrop på rammeavtale har Vegdirektoratet inngått avtale med Sweco om å bistå med prosjektet. I tillegg er det satt sammen en referansegruppe med konsulenter, entreprenører, byggherrer og andre interesserte.

Innspill

Gi dine innspill til deltakerne i referansegruppa som samordner synspunkter og merknader fra eget firma før de sender dem til prosjektet.

Oversikt over deltakere i referansegruppe
Firma Navn
AF Gruppen Herman Horsle
AFRY Carsten Øyen 
Asplan Viak Øystein Seljegard
Bane NOR Klara Då
BA-nettverket Inger Hokstad
BuildingPoint Scandinavia  Marcus Rodriguez
buildingSMART Alen Begic
Contur Hans Kristian Rye
COWI Petter Steinbo
Degree of Freedom Altea Cámara Aguilera
Dr.techn. Olav Olsen Peter Lervei Hansen
EFLA Shumham Soni
Fylkeskommuner Eirik Rosseland
Hæhre Trine-Lise Kolsrud Johannessen
Implenia Anders Loven
Multiconsult Kristian Dahl
NCC Terje Andersen
Norconsult Vegard Gavel-Solberg
Nye Veier  Nina Linn Rasmussen
Peab Andreas Lindman
Rambøll Rahel Wasta
Skanska Bård Olav Aune
Statens vegvesen, byggherre Eirik Kittelsen
Statens vegvesen, forvaltning Elin Kristina Falck
Statens vegvesen, prosjektering Catarina Alexandra Louro Fernandes
Structor Stian Møllen
Sweco Christoffer Nergaard Mikalsen
Trimble  Jan Erik Hoel
Veidekke Øyvind Svaland
ViaNova Andreas Haugbotn
Aas-Jakobsen Simon Sólbjørg

Spørsmål

Spørsmål om prosjektet kan sendes til