En oversikt over behovet for skredsikring i de ulike landsdelene i Norge er gitt i rapporter: