Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med å lage et grunnlag for ny Nasjonal transportplan.

Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan (NTP) våren 2024, som er ett år tidligere enn planlagt. Se pressemelding fra regjeringen.no.

Avinor AS, Bane NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen (transportvirksomhetene) har startet arbeidet med å lage grunnlag til den nye transportplanen.

Regjeringen har gitt transportvirksomhetene i oppdrag å utrede utvalgte tema. Frist for første deloppdrag var 1. oktober 2022, mens hovedleveransen skal leveres 22. januar 2023. Regjeringen har også oversendt et prioriteringsoppdrag til transportetatene.

Hovedleveranse til utredningsoppdraget NTP 2025-2036

Prioriteringsoppdrag NTP 2025-2036

Utredningsoppdrag NTP 2025-2036

Første leveranse til utredningsoppdrag NTP 2025-2036

Forberedende arbeider