Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med å lage et grunnlag for ny Nasjonal transportplan.

Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan (NTP) våren 2024, som er ett år tidligere enn planlagt. Se pressemelding fra regjeringen.no.

Avinor AS, Bane NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen (transportvirksomhetene) har startet arbeidet med å lage grunnlag til den nye transportplanen.

Noen tema-utredninger oktober/november 2023

Oppdaterte beregninger og nye oppdrag oktober 2023

Hovedleveranse til utredningsoppdraget NTP 2025–2036

22. januar 2023

Prioriteringsoppdrag NTP 2025–2036

Første leveranse til utredningsoppdrag NTP 2025–2036 

Forberedende arbeider