Her finner du et utvalg av de mest relevante rapportene som brukes av konsulenter og fagmiljøet.

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan ble det opprettet en tverretatlig arbeidsgruppe (NTP transportanalyser) 1. januar 2001. Mandatet var å utvikle transportmodeller for person- og godstransport på et internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå.

Arbeidsgruppen har ansvaret for å koordinere utviklingen av nasjonale modeller for person- og godstransport, regionale modeller for persontransport og en logistikkmodell som er en del av det nasjonale godsmodellsystemet.

Etterspørselsmodellene på personsiden er verktøyuavhengige (nettutleggingsprogram), men er bygd inn i CUBE-systemet. I 2011 ble det laget et brukergrensesnitt for Nasjonal godsmodell i CUBE.

Et utvalg av de mest relevante rapportene som brukes av konsulenter og fagmiljøet er tilgjengelig på disse nettsidene. 

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema om du lurer på noe.