Her finner du et utvalg av de mest relevante rapportene som brukes av konsulenter og fagmiljøet.

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan ble det opprettet en tverretatlig arbeidsgruppe (NTP transportanalyser) 1. januar 2001. Mandatet var å utvikle transportmodeller for person- og godstransport på et internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå.

Arbeidsgruppen har ansvaret for å koordinere utviklingen av nasjonale modeller for person- og godstransport, regionale modeller for persontransport og en logistikkmodell som er en del av det nasjonale godsmodellsystemet.

Etterspørselsmodellene på personsiden er verktøyuavhengige (nettutleggingsprogram), men er bygd inn i CUBE-systemet. I 2011 ble det laget et brukergrensesnitt for Nasjonal godsmodell i CUBE.

Et utvalg av de mest relevante rapportene som brukes av konsulenter og fagmiljøet er tilgjengelig på disse nettsidene. 

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema om du lurer på noe.

Nasjonal transportplan (NTP)