Statens vegvesen bidrar til varslingstjenestene for regional jord- og snøskredfare i Norge.

Tjenestene ble opprettet i 2013 og er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt, Bane NOR og Statens vegvesen. Varslene finner du på varsom.no.

Begge varslingstjenestene leverer daglige varsel. Jordskredvarslinga foregår kontinuerlig gjennom hele året, mens snøskredvarslinga er operativ i perioden mellom 1. desember og 31. mai hvert år.

Statens vegvesen bidrar med både snøskredvarslere og jordskredvarslere som inngår i vaktordningen sammen med NVE og Meteorologisk institutt. Disse er med på å lage varsler som legges ut på nettportalen varsom.no. I tillegg har Statens vegvesen 20 fagpersoner som jevnlig melder inn lokale observasjoner og farevurderinger fra felt gjennom Regobs (regobs.no). Driftsentreprenører med ansvar for skredutsatte veger melder også inn lokale observasjoner og faretegn som del av sin daglige rutine. Til dette bruker de systemet Elrapp.

Gjennom skredvarslingen samarbeider etatene også om bygging og drift av værstasjoner i fjellet, utvikling av nye felles IKT-løsninger og deling av data fra automatiske skredvarslingsanlegg.

I tillegg til de regionale skredvarslene, har Statens vegvesen kontrakt med private bedrifter som utfører lokal skredvarsling for mindre driftsområder og objektbasert skredvarsling for enkelte utsatte anleggsområder.

Skiløper med ryggsekk.
Feltarbeid for vurdering av snøskredfare ved fylkesveg 63 i Skjåk. Foto: Tore Humstad

Skred