For å trygge ferdsel på vegene og redusere stenging på grunn av ras og skred, arbeider Statens vegvesen med å sikre flere skredutsatte strekninger.

Skred