Agendaen for Nasjonalt tunnelforum 6.–7. mars er nå oppdatert. Sentrale tema er tunneloppgradering og nye muligheter innen forskning og utvikling.

For første gang arrangerer Statens vegvesen, fylkeskommunene og Nye Veier AS Nasjonalt tunnelforum sammen. I et variert program over to dager, 6. og 7. mars, er det tunnelsikkerhet som er på dagsorden. Vi skal blant annet utforske om nye muligheter for behandling av data og algoritmer, for eksempel kunstig intelligens, kan føre til bedre tunnelsikkerhet.

Selv om søknadsfristen har gått ut, er det fortsatt mulighet til å melde seg på. Til nå er hele 114 personer påmeldt! Se den foreløpige agendaen og link til påmelding.