Her får du hjelp og faglig støtte om du har forslag til nye materialer og løsninger til bruk i vegtunneler.

Nye materialer og løsninger i vegtunneler

Vegdirektoratet har opprettet en e-postadresse hvor du kan ta kontakt ved konkrete produkthenvendelser, systemløsninger eller andre innovative konsept for bruk i tunneler.

Fagområder

Henvendelsen er knyttet til tunnel og tilhørende fagområder: bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, elektronikk, automasjon, sikkerhetsinstallasjoner, overvannshåndtering med mer. Temaet for henvendelsen kan være enkelt og oversiktlig, eller kompleks.

Saksgang

Ta kontakt på e-post med informasjon om det du ønsker vurdert, og legg ved relevant dokumentasjon. Ikke send sensitiv produkt- eller bedriftsinformasjon, eller sensitive opplysninger om patent og lignende.

Når vi mottar henvendelsen, vil saken blir vurdert av en eller flere fagpersoner. Behandlingstiden er avhengig av sakens omfang, men du vil uansett få den første tilbakemeldingen innen to uker. Saken avsluttes med en skriftlig tilbakemelding.

Andre henvendelser

Spørsmål til teksten i vegnormal N500 Vegtunneler rettes direkte til e-post .