God planlegging og prosjektering bidrar til å sikre at sikkerhet og teknisk standard er ivaretatt.

Planlegging og prosjektering danner videre grunnlaget for riktig og kostnadseffektiv utførelse så vel som nødvendig informasjon til videre forvaltning.

Innholdet på disse sidene er utarbeidet med formål om å veilede i arbeidet som skal og bør vektlegges i disse fasene.