Vegteknologi spenner over blant annet asfaltteknologi, dimensjonering av dekke- og overbygningskonstruksjoner og vedlikehold.

En viktig del av fagområdet er knyttet til veger og vegdekkers funksjonsegenskaper, herunder måling av bæreevne, spor, jevnhet, friksjon, akustiske egenskaper (støy) med mer. Vegteknologi omfatter også kvalitetskontroll og laboratorievirksomhet.