Bituminøse bindemidler består i utgangspunktet av bitumen, som er fremstilt fra jordolje ved destillasjon. Den kjemiske sammensetningen er kompleks, og vil variere fra en råoljekilde til en annen. Bitumen forekommer i ulike hardhetsgrader, og kan modifiseres ved tilsetting av polymerer (polymermodifisert bitumen, PmB) eller andre tilsetningsstoffer.

Valg av type bindemiddel avhenger av bruksområdet. I asfalt skal bindemiddelet først og fremst binde steinmaterialet sammen og hindre vanninntrenging i vegkonstruksjonen. Videre skal det bidra til asfaltdekkets evne til å motstå deformasjoner, samtidig som det skal gi fleksibilitet. Klima og trafikkforhold, samt ønsket levetid, er de viktigste faktorene å ta hensyn til når man velger hardhetsgrad og eventuelt behov for modifisering.