Dette innebærer innsamling og sammenstilling av ulike data til bruk for vurdering av årsaksforhold slik at riktige og effektive tiltak kan velges.

Viktige data og hjelpemidler som er tilgjengelige:

  • Spor, ujevnheter og tverrfall
  • Vegbilder
  • Visuelle skadekartlegginger
  • Bæreevne
  • Georadar
  • Oppgraving, grunnboring og materialanalyse
  • Friksjonsmålinger
  • Tekstur
  • Værstasjoner og meteorologiske data
  • Støy fra vegdekker