Som fabrikant eller importør kan du søke om å registrere restkjøretøy (overliggere) i Norge.

Unntaksbestemmelsen for traktor og tilhenger til traktor er både tids- og antallsbegrenset.

Det må søkes om å registrere restkjøretøy dersom kjøretøyet har en EF-typegodkjenning som går ut på grunn av at nye krav trer i kraft og at kjøretøyet står på lager i EU-/EØS-området.

Søk om å registrere restkjøretøy

Som fabrikant eller importør kan du søke om å registrere restkjøretøy. Slike søknader sendes til .

Søknaden skal inneholde:

  • Hvilke(n) type(r) kjøretøy som omfattes.
  • Antall kjøretøy som søkes registrert, med oversikt over understellsnummer.
  • Typegodkjenningsnummer.
  • Henvisning til nye krav eller direktiv som medfører at kjøretøyene blir restkjøretøy.
  • Oversikt over antall registrerte kjøretøy av samme type(r) siste to kalenderår eller siste 24 måneder.

Unntaksbestemmelsen

Unntaksbestemmelsen for traktor og tilhenger til traktor (R, S og T) er både tids- og antallsbergrenset.

Tidsbegrensning

Unntaket er begrenset til en periode på 24 måneder for ferdigoppbygde kjøretøy. Det vil si at dersom søknad om å registrere restkjøretøyer innvilges, må kjøretøyene registreres innen 24 måneder fra det nye kravet trer i kraft. For etappevis ferdigoppbygde kjøretøy er fristen 30 måneder. Det er forordning (EU) nr. 167/2013 artikkel 39 som setter disse begrensningene.

Antallsbegrensning

Antall restkjøretøy skal ikke overstige det høyeste av 10 % av antallet kjøretøy som er registrert i Norge de to foregående årene, eller 20 kjøretøy.

Registrere restkjøretøy (overliggere)