Som fabrikant eller importør kan du søke om å registrere restkjøretøy (overliggere) i Norge.

Unntaksbestemmelsen for moped og motorsykkel er både tids- og antallsbegrenset.

Dette gjelder for moped og motorsykkel med to hjul (L1og L3), tre hjul (L2 og L5), fire hjul (L6 og L7), samt motorsykkel med sidevogn (L4).

Det må søkes om å registrere restkjøretøy dersom kjøretøyet har en EF-typegodkjenning som går ut på grunn av at nye krav trer i kraft og at kjøretøyet står på lager i EU-/EØS-området.

Søk om å registrere restkjøretøy

Som fabrikant eller importør kan du søke om å registrere restkjøretøy. Slike søknader sendes til 

Søknaden skal inneholde:

  • Hvilke(n) type(r) kjøretøy som omfattes.
  • Antall kjøretøy som søkes registrert, med oversikt over understellsnummer
  • Typegodkjenningsnummer.
  • Henvisning til nye krav eller direktiv som medfører at kjøretøyene blir restkjøretøy.
  • Oversikt over antall registrerte kjøretøy av samme type(r) siste to kalenderår eller siste 24 måneder.

Unntaksbestemmelsen

Unntaksbestemmelsen for moped og motorsykkel (L) er både tids- og antallsbergrenset.

Tidsbegrensning

Unntaket er begrenset til en periode på 24 måneder for ferdigoppbygde kjøretøy. Det vil si at dersom søknad om å registrere restkjøretøyer innvilges, må kjøretøyene registreres innen 24 måneder fra det nye kravet trer i kraft. For etappevis ferdigoppbygde kjøretøy er fristen 30 måneder. Det er forordning (EU) nr. 168/2013 artikkel 44 som setter disse begrensningene.

Antallsbegrensning

Antall restkjøretøy skal ikke overstige det høyeste av 10 % av antallet kjøretøy som er registrert i Norge de to foregående årene, eller 100 kjøretøy. 

Registrere restkjøretøy (overliggere)