• Teste samvirkende ITS (C-ITS) og automatisert kjøring gjennom pilotprosjekter i samarbeid med offentlige og private aktører.
  • Utnytte sensorene i kjøretøyene, kommunikasjon og applikasjoner for samvirkende ITS (C-ITS).
  • Sette i gang pilot for integrerte mobilitetstjenester (Mobility as a Service, MaaS) i samarbeid med lokale aktører.
  • Prøve ut nye former for fossilfri framdrift av ferjer.
  • Videreutvikle måledatabaser, modellverktøy og værprognoser som grunnlag for tiltak og publikumsinformasjon knyttet til luftforurensning.
  • Etablere nasjonalt tilgangspunkt for vei- og trafikkdata i tråd med kravene i ITS-direktivet.
  • Medvirke til ferdig vedtatt lov og forskrift om utprøving av selvkjørende kjøretøy.
  • Videreutvikle teknologi og systemer for kjøretøykontroll og statistikk som kan utnytte data fra last og tunge kjøretøy.
  • Utrede nasjonal arkitektur som beskriver sikker dataflyt, dataeierskap, kvalitetskriterier og rolle og ansvarsdeling for håndtering av sensordata fra kjøretøy i trafikk (C-ITS), inkludert skyløsninger og behandling av store datamengder.

ITS i Statens vegvesen