Utvalgte veistrekninger der vi tester og utvikler intelligente transportsystemer (ITS).

Intelligente transportsystem (ITS) er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå fra bil til bil, fra bilen til veibanen eller fra veibanen til bilen.

Teststrekningen E8 Borealis

Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet Borealis blir den 40 kilometer lange veien langs E8 i Skibotndalen til et nasjonalt testlaboratorium for ny teknologi. 

E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske veistrekninger valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge. Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er en vei med krevende vinterforhold, og med stor andel tungtrafikk.

Status for installasjoner

 • Strøm på store deler av strekningen
 • To tekniske «hytter»
 • Telenor 4G, Lora Wan og NB-IoT kommunikasjon
 • Fiber er/blir lagt langs strekningen
 • Tre reisetids-antenner – Galgo, Halsebakken og Skibotnkrysset
 • 21 kamera
 • Tre nye værstasjoner (Statens vegvesen)
 • Tre nye trafikkmålepunkter (fire til sammen)
 • To WIM installasjoner (ATK og Kistler)
 • Akkustisk fiber to steder – Sitnodieva og Gardeborgbakken
 • GPS referansestasjon i Skibotn
 • Q-free 127 Pucker er etablert
 • Triona har fått opp sine tre VMS-skilt + to Ortana værstasjoner
 • Aventi har montert sitt C-ITS utstyr i Gardeborgbakken
 • ITS-Perception har montert sitt system (Lidar) tre steder

Teststrekning Patterød

Patterødkrysset er et høyt trafikkert kryss, med to rundkjøring og fulledet 2-planskryss mellom E6 og riksvei 19.

Patterødkrysset med avkjøring til Moss har stor trafikkmengde og utfordringer med tilbakeblokkering på E6. Kombinert med høy hastighet (110 km/t) på E6 fører dette til risiko for alvorlige ulykker. Det gjelder også kjøretøy som kjører i motsatt kjøreretning opp på rampene. For å forebygge ulykker og gi trafikantene bedre informasjon er det utviklet og installert ITS-G5-løsninger som testes ut i krysset, samtidig som det har blitt installert tradisjonelt kø-varslingssystem ved hjelp av induktive sløyfer.

Installasjoner i krysset

Det er installert fire ITS-stasjoner i området, tre i Patterødkrysset og en lenger sør langs E6. Stasjonene er satt opp med skap, mast og en roadside unit (ITS-G5). For sammenligning av kø-deteksjonsløsningene er det installert induktive sensorer på avkjøringsrampe fra sør. Krysset er også installert med en teknisk bod, to kameraer og det er strøm og fiber tilgjengelig på teststrekningen.

Teststrekning E39 Klett–Thamshavn ved Øysand

Hele OPS-strekningen mellom Udduvoll bru og Thamshavn kan brukes som teststrekning. ÅDT er ca. 14 000 kjøretøy. Det er bygget og satt opp spesiell infrastruktur på et par hundre meter ved Øysand.

 • To portaler med mulighet å montere utstyr på en flyttbar vogn
 • To gittermaster
 • To radarmaster (den ene stabilisert)
 • Skap med strøm og fiber til alle portaler og master
 • Ni skap med mulighet å installere sensorer i veibanen både på E39 og på den kommunale veien
 • Eget lukket nett

Status på installasjoner

 • Værstasjon
 • Kameraer – PTZ-kamera på gittermast og HD-kamera i portal
 • ATK-punkt (uten kamera)
 • WIM-punkt (Kistler)
 • Magnetometer (Sensebit)
 • Tre oppsett med induktive sensorer for trafikkregistrering (norsk standard)