Her finner du kontaktinformasjon til de mest sentrale myndighetsaktørene innen ITS.

Samferdselsdepartementet - Øverste myndighet for infrastruktur.

Jernbanedirektoratet - Ansvarlig for ITS for jernbane.

Kystverket - Ansvarlig for ITS for maritim trafikk.

Luftfartstilsynet - Ansvarlig for ITS innen luftfart.

ITS Norway - Medlemsforening om ITS for aktørene i transportbransjen. Jobber med faglig utvikling, innovasjon og regulatoriske forhold. Økonomisk støttet av Samferdselsdepartementet.

 

Kontakt ITS-portalen på e-post