På denne siden finner du en oversikt over utvalgte ITS-prosjekter som pågår i Norge.

De fleste av prosjektene er et samarbeid mellom private, offentlige og FoU-aktører.

Er du en aktør innen ITS og ønsker prosjektet ditt i prosjektbanken? Kontakt oss på e-post  

Nomad

Prosjektet går ut på å lage et åpent, nordisk system for å utveksle trafikkdata for mobility as a service (MaaS).

Prosjekteier: ITS Norge og Nordic Innovation

Les mer: nomadmobility.org

NordicWay 3

Nordisk samarbeidsprosjekt for å teste ut ulike ITS-løsninger.

Prosjekteier: Offentlige og private aktører i de nordiske landene

Les mer: nordicway.net

SMARTere logistikk

Bruke ny teknologi for å drifte vedlikehold mer effektivt.

Prosjekteier: Ledet av Statens vegvesen. En rekke andre partnere i de private næringsliv og akademia.

Les mer: Smartere vedlikehold (vegvesen.no) 

Smartere transport Bodø

Prosjektet har som mål å endre reisevaner ved å tilby kunder sømløse reiseopplevelser og informasjon som bidrar til mer effektiv transport. Skal også dele data for å legge grunnlaget for lokal og regional innovasjon.

Prosjekteier: Nordland fylkeskommune

Les mer: smarteretransportbodo.no

Smartere transport i Oslo-regionen (STOR)

Utvikler nye ITS-tjenester som blant annet autonome busser og trafikklysassistanse. Prosjektet har et mål om å få bedre mobilitetstjenester og lavere klimautslipp.

Prosjekteier: Samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Oslo kommune, Ruter og Sopra Steria.

Les mer: Stor (vegvesen.no) 

Statens vegvesens ITS-program

ITS-programmet er en del av Vegvesenets arbeid med å utvikle framtidens mobilitet. 

Prosjekteier: Statens vegvesen

Les mer: ITS-programmet 

Teststrekninger

Utvalgte veistrekninger der vi tester og utvikler intelligente transportsystemer (ITS).

Prosjekteier: Statens vegvesen

Les mer: Teststrekninger

TRANSFEED

Prosjektet går ut på å bruke ITS for å gi tilbakemeldinger til føreren på sin kjørestil for å sørge for mer miljøvennlig kjøring.

Prosjekteier: Transportøkonomisk institutt

Les mer: Transfeed (Tøi)