Hvorfor salter vi?        

Hvorfor brukes ikke kun brøyting og sand i stedet for salt?

Hvordan virker saltet i vinterdriften?

Hvilke veger salter vi?

Hvorfor saltes det av og til på bare veger med fine kjøreforhold?

Hva slags salt brukes på vegene?

Hvor mye salt brukes i Norge?

Finnes det alternativer til salt?

Kan salting medføre en kuldeblanding som gir glatt veg?

Hvordan skader saltet bilene våre?

Ødelegger saltet asfalten?

Blir bildekkene glattere av salt?

Hvordan påvirker salting innsjøer?

Hvordan påvirker salting grunnvann og brønner?

Hvordan påvirker salting vegetasjonen langs vegene?

Hva kan gjøres for å redusere saltmengden og fortsatt ha gode kjøreforhold?

Hva gjør Statens vegvesen for å redusere saltforbruket og miljøskader som følge av saltingen?