Ved manuell trafikkdirigering representerer trafikken en uforutsigbar risikofaktor der faren for påkjørsel og alvorlig skade kan oppstå plutselig.

Manuell trafikkdirigering er et meget risikofylt arbeid der trafikkdirigenten står ubeskyttet og stanser trafikk. Trafikken representerer en uforutsigbar risikofaktor der faren for påkjørsel og alvorlig skade kan oppstå plutselig og uventet, til tross for at mange trafikkdirigenter har god opplæring og lang erfaring i jobben.

Læringsarket for manuell trafikkdirigering er utarbeidet med bakgrunn i en rekke uønskede hendelser som har skjedd de siste par årene.

Ved tunnelrehabilitering og asfaltering benyttes ofte manuell trafikkdirigering. Ved arbeid i tunnel skal trafikken stanses utenfor tunnelen, og trafikken blir som regel avviklet ved bruk av ledebil. Trafikken stanses enten av trafikkdirigent eller ved bruk av trafikklys.

Trafikkdirigentens plassering er avgjørende for sikkerheten til vedkommende. Mulighet for å komme unna når en faresituasjon oppstår, må også alltid vurderes før oppstart av arbeidet.