Vi vil dele våre erfaringer fra uønskede hendelser med bransjen, som et bidrag på vei mot en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Antall drepte og skadde på våre anlegg er for høyt.

Den siste dødsulykken skjedde 16. mai 2017 på utbyggingsprosjektet Ryfast. Arbeidsulykken skjedde inne i Ryfylketunnelen som er under bygging, cirka en kilometer fra Strand-siden. Den omkomne jobbet som hjelpemann i grøft i forbindelse med etterarbeid i tunnelen da ulykken skjedde. Gravemaskinens skuff falt ned og traff arbeidstakeren som døde momentant. Statens vegvesen følger opp hendelsen og ser på mulige tiltak for å forebygge lignende hendelser. Læringsark vil bli utarbeidet.

Husk på at læreark har til hensikt å overføre erfaringer. Vi ønsker å forstå hendelsen, ikke fordele skyld. Hvorfor var det fornuftig å handle som de involverte gjorde? Menneskelig feilhandling er et symptom, ikke en årsak til hendelser.

Antall omkomne i entreprisedriften til Statens vegvesen 2010–2019

Graf som viser antall omkomne ved arbeidsulykker i entreprenørdriften 2010–2019. Tall i parentes viser omkommet tredjepart. 4 (1) omkomne i 2010. 5 (1) omkomne i 2011. 4 omkomne i 2012. 7 (2) omkomne i 2013. 4 omkomne i 2014. 1 (1) omkommet i 2015. 1 omkommet i 2016. 1 omkommet i 2017. 0 omkommet i 2018. 0 omkommet i 2019.
Antall omkomne ved arbeidsulykker i entreprisedriften til Statens vegvesen. Grafikk: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen