Vi vil dele våre erfaringer fra uønskede hendelser med bransjen, som et bidrag på veg mot en skadefri bygge og anleggsnæring.

Antall drepte og skadde på våre anlegg er for høyt.

Den siste dødsulykken skjedde 16. mai 2017 på utbyggingsprosjektet Ryfast. Arbeidsulykken skjedde inne i Ryfylketunnelen som er under bygging, cirka en kilometer fra Strand-siden. Den omkomne jobbet som hjelpemann i grøft i forbindelse med etterarbeid i tunnelen da ulykken skjedde. Gravemaskinens skuff falt ned og traff arbeidstakeren som døde momentant. Statens vegvesen følger opp hendelsen og ser på mulige tiltak for å forebygge lignende hendelser. Læringsark vil bli utarbeidet.

Husk på at læreark har til hensikt å overføre erfaringer. Vi ønsker å forstå hendelsen, ikke fordele skyld. Hvorfor var det fornuftig å handle som de involverte gjorde? Menneskelig feilhandling er et symptom, ikke en årsak til hendelser.

Antall omkomne i entreprisedriften til Statens vegvesen 2010–2019

Graf som viser antall omkomne ved arbeidsulykker i entreprenørdriften 2010–2019. Tall i parentes viser omkommet tredjepart. 4 (1) omkomne i 2010. 5 (1) omkomne i 2011. 4 omkomne i 2012. 7 (2) omkomne i 2013. 4 omkomne i 2014. 1 (1) omkommet i 2015. 1 omkommet i 2016. 1 omkommet i 2017. 0 omkommet i 2018. 0 omkommet i 2019.
Antall omkomne ved arbeidsulykker i entreprisedriften til Statens vegvesen. Grafikk: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen