Veiledningen beskriver hvordan hund kan brukes i områder der det er fare for å påtreffe sprengstoff fra tidligere anleggsdrift.

Statens vegvesen og Forsvarets forskningsinstitutt har gjennom en samarbeidsavtale fra 2016 til 2019 jobbet med å utvikle og bruke hund for søk etter eksplosiver.

Hundesøk kan redusere en risiko for anleggsarbeidere og forsterke HMS-arbeidet. 

I forbindelse med sprengningsarbeid er det en risiko for at anleggsarbeiderne borer i gjenstående sprengstoff fra tidligere entrepriser. Det utgjør en alvorlig fare for arbeiderne.

Videoer for bruk av eksplosivsøkshund

Bruk av hund for å kartlegge et område for udetonert sprengstoff

Denne filmen er en del av en veiledning som beskriver hvordan hund kan brukes i områder der det er fare for å påtreffe sprengstoff fra tidligere anleggsdrift.

Film: Morten Willoch Wærø, Kubrix

Bruk av hund for kartlegging av tunnel

Denne filmen er en del av en veiledning som beskriver hvordan hund kan brukes i områder der det er fare for å påtreffe sprengstoff fra tidligere anleggsdrift.

Film: Morten Willoch Wærø, Kubrix

Sanering - bruk av hund for å avdekke område der sprengstoffet ligger

Denne filmen er en del av en veiledning som beskriver hvordan hund kan brukes i områder der det er fare for å påtreffe sprengstoff fra tidligere anleggsdrift.

Film: Morten Willoch Wærø, Kubrix

Krav og prosedyrer ved bruk av hund

Denne filmen er en del av en veiledning som beskriver hvordan hund kan brukes i områder der det er fare for å påtreffe sprengstoff fra tidligere anleggsdrift

Film: Morten Willoch Wærø, Kubrix

Bruk av hund for kartlegging av tunnel, kortversjon

Denne filmen er en del av en veiledning som beskriver hvordan hund kan brukes i områder der det er fare for å påtreffe sprengstoff fra tidligere anleggsdrift.

Film: Morten Willoch Wærø, Kubrix