All virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade.

  • Helse, miljø og sikkerhet prioriteres i all vår virksomhet, fra planlegging starter til oppgaven er utført.
  • Hensynet til fremdrift og økonomi aldri skal gå på bekostning av HMS.
  • Alle tilsatte har et forpliktende ansvar for egen og arbeidskameratenes sikkerhet og trivsel.

 

Byggherreorganisasjonen skal være forbilledlig i alt HMS-arbeid og vi skal forebygge og avdekke sosial dumping på våre prosjekter. Ved målkonflikt prioriteres HMS først.

Vurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i alle faser

Vurdering av sikkerhet helse og arbeidsmiljo i alle faser_1