Potensialet for en dødsulykke var tilstede, men denne gangen ble konsekvensen kun en materiell skade.

Da kranen ble undersøkt kunne man ikke påvise tekniske feil, men det var klart at nedre fallblokk hadde løsnet under løftet. Det har framkommet at lånemekanismen er et sårbart punkt. For det første kan låseklaffen løsne ved støt og nedheising på bakken. For det andre er det vanskelig for kranføreren å se at den er i lås fra sin plass i førerhuset.

Læring/tiltak for entreprenør

  • Sikre at det er gitt spesifikk opplæring på kran.

Læring/tiltak for leverandør/produsent

  • Låseklaffene males røde, slik at de er lettere å se.
  • Bruksanvisning endres med instruks om at låsebolt for transport brukes ved hver sammenkobling av fallblokkene

Læring/tiltak for byggherre

  • Vegvesenet bør stille spørsmål om tekniske forbedringer ved uønska hendelser ved bruk arbeidsutstyr.