Den tillatte totalvekten for vogntoget er 12 000 kg. Det vil si at lastebil og tilhenger til sammen maks kan veie 12 000 kg.

Hvor mye vekt er kjøretøyet du bruker, godkjent til å trekke?

Du kan se i vognkortet til bilen eller lastebilen hvor mye vekt den kan trekke. Dette er oppgitt som «maksimal aktuell totalvekt». Tilhengeren du trekker, kan aldri være tyngre enn dette.

Andre førerkortklasser du får når du tar klasse C1E

Utvidet førerrett i klasse B (personbil)

Du får klasse BE. Du kan da kjøre personbil med utvidede rettigheter for tilhenger.

Utvidet førerrett i klasse D (buss) og D1 (minibuss)

Hvis du har, eller senere tar, klasse D eller klasse D1, får du også klasse D1E. Du kan da kjøre minibuss med en tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg.