Med klasse C1E kan du blant annet kjøre lett lastebil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg.

Du må være minst 18 år og ha førerkort for klasse C1 for å ta førerkort for klasse C1E.

Informasjon om et kjøretøy eller tilhenger, for eksempel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

Lett lastebil

Du kan kjøre lett lastebil med en tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg. Den må være godkjent for maks 8 passasjerer.

Lett lastebil med tilhenger

  • Du kan trekke en tilhenger når den har en tillatt totalvekt på maks 750 kg.
  • Du kan trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt over 750 kg når den tillatte totalvekten for lastebilen og tilhengeren til sammen er maks 12 000 kg.

Personbil med tilhenger

Du kan kjøre personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg. Bilen må være godkjent for maks 8 passasjerer. På førerkortet er dette markert som klasse BE.

Traktor

  • Du kan kjøre traktor med en tillatt totalvekt på maks 7 500 kg. Det er ingen begrensning på hvor fort den kan kjøre.
  • Du kan trekke tilhenger etter traktoren.

Førerrett til traktor gjelder kun i Norge.

Merk: Hvis du tok førerkort i klasse T eller B før 1. januar 2005, kan du kjøre traktor med eller uten tilhenger. Det er ingen begrensning på vekten eller på hvor fort traktoren kan kjøre. På førerkortet er dette markert som kode 142.

Motorredskap

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt på maks 7 500 kg, med eller uten tilhenger. Et motorredskap (Lovdata) kan for eksempel være en gaffeltruck eller en hjullaster.

Det er ingen begrensning på hvor fort motorredskapet kan kjøre.

Førerrett for motorredskap gjelder kun i Norge.

Med klasse B tatt før 1. januar 2005 (kode 152)

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt over 7 500 kg, med eller uten tilhenger, hvis det maks kan kjøre 50 km/t.

Med klasse C1 tatt før 1. januar 2005 (kode 140)

Du kan kjøre alle typer motorredskap med eller uten tilhenger.

Vil du ta førerkort for klasse C1E?

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.