Med førerkort for klasse D1 kan du kjøre en minibuss som er godkjent for maks 16 passasjerer.

Du må være minst 21 år og ha førerkort for klasse B for å ta førerkort for klasse D1.

Du kan være yngre enn 21 år hvis du har startet på eller fullført obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Informasjon om et kjøretøy eller en tilhenger, for eksempel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

Minibuss

Du kan kjøre en minibuss som er godkjent for mellom 9 og 16 passasjerer. Den kan maks være 8 meter lang.

Minibuss med tilhenger

Du kan trekke en tilhenger når den har en tillatt totalvekt på maks 750 kg.

Vil du trekke en tilhenger som veier over 750 kg, må du ta førerkort for klasse D1E.

Skal du transportere personer mot betaling?

Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du skal transportere personer mot betaling med minibuss.

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.