Med klasse BE kan du blant annet kjøre en personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg.

Du må være minst 18 år og ha førerkort for klasse B for å ta førerkort for klasse BE.

Informasjon om et kjøretøy eller tilhenger, for eksempel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

Personbil med tilhenger

Du kan kjøre en personbil med tilhenger når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 3 500 kg. Bilen kan være godkjent for maks 8 passasjerer.

Vil du trekke en tyngre tilhenger, må du ta klasse C1 og deretter klasse C1E.

Med klasse BE tatt før 19. januar 2013

Du kan trekke en tilhenger uansett hva den tillatte totalvekten er. På førerkortet er dette markert som kode 79.06.

Hvor mye vekt er bilen godkjent for å trekke?

Bruk tilhengerkalkulatoren vår til å sjekke hvor mye vekt bilen kan trekke.

Traktor

Du kan kjøre traktor med eller uten tilhenger. Traktoren må maks kunne kjøre 40 km/t, og den tillatte totalvekten for traktor og tilhenger kan samlet være maks 25 000 kg. På førerkortet er dette markert som kode 144.

Førerrett for traktor gjelder kun i Norge.

Med klasse B eller T tatt før 1. januar 2005

Du kan kjøre traktor med eller uten tilhenger. Det er ingen begrensning på vekten eller hvor fort traktoren kan kjøre.

På førerkortet er dette markert som kode 142.

Motorredskap

Du kan kjøre et motorredskap med eller uten tilhenger. Et motorredskap (Lovdata) kan for eksempel være en gaffeltruck eller en hjullaster.

Motorredskapet må kunne kjøre maks 40 km/t, og den tillatte totalvekten for motorredskap og tilhenger kan samlet være maks 25 000 kg. På førerkortet er dette markert som kode 144.

Førerrett for motorredskap gjelder kun i Norge.

Med klasse B eller BE tatt før 1. januar 2005

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt på maks 7 500 kg uten begrensning på hvor fort motorredskapet kan kjøre.

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt over 7 500 kg hvis det ikke kan kjøre fortere enn 50 km/t.

På førerkortet er dette markert som kode 152.

Beltebil

Du kan kjøre beltebil med eller uten tilhengerslede.

Vil du ta førerkort for klasse BE?

Se veien til førerkortet, klasse BE

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.

Sist oppdatert: