Med førerkort for klasse AM kan du kjøre moped med to, tre eller fire hjul. Førerretten kan være begrenset med en kode.

Du må være minst 16 år for å ta førerkort for klasse AM. Det er ikke tillatt å kjøre moped uten mopedførerbevis eller førerkort som gir rett til å kjøre moped.

Informasjon om mopeden, som egenvekt og kjøretøytype, står i vognkortet.

Moped

Du kan kjøre moped med to, tre eller fire hjul. Hvilken type du kan kjøre, avhenger av om det er en kode ut for klasse AM i førerkortet ditt, eller om du har mopedførerbevis. Mopedførerbevis ble utstedt fram til 2005.

Du kan ikke trekke tilhenger med en moped. En moped må ikke kunne kjøre fortere enn 45 km/t.

Med kode 145 eller 146 eller mopedførerbevis

Du kan kjøre en moped med to hjul. Du kan kjøre en moped med tre eller fire hjul hvis dens egenvekt er maks 150 kg. Hvis den kjører på el, skal du ikke regne batterienes vekt med i egenvekten.

Førerkort for klasse A1 gjelder også for klasse AM 146.

Med mopedførerbevis har du bare førerrett i Norge. Du kan kjøre i andre land hvis du bytter mopedførerbeviset til førerkort for klasse AM 146. For å bytte mopedførerbevis til klasse AM 146 må du fylle ut et søknadsskjema på papir og sende det til din lokale trafikkstasjon.

Hvis du er født før 1985 kan du få førerkort for klasse AM 145 uten opplæring eller prøve.

Med kode 147 (klasse AM 147)

Du kan kjøre en moped med tre eller fire hjul uavhengig av dens egenvekt. 

Med klasse AM uten kode

Du kan kjøre alle typer moped med to, tre eller fire hjul.

Du får klasse AM hvis du 

  • tar førerkort for klasse A1 og har fylt 18 år
  • tar førerkort for klasse A2, A eller B
  • tar førerkort for både klasse AM 146 og AM 147

Mopedbil

Du kan kjøre mopedbil hvis du har kode 147. Se informasjonen under Moped. 

En mopedbil ser ut som en vanlig bil. Den har karosseri, ratt og pedaler, men er registrert som moped.

ATV

Du kan kjøre ATV som er registrert som moped. Da gjelder de samme reglene som for moped.

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.

 
Sist oppdatert: