Med klasse A kan du blant annet kjøre tung motorsykkel med eller uten sidevogn.

Du må være minst 24 år for å ta førerkort for klasse A.

Du kan utvide til klasse A før du fyller 24 år hvis du har hatt klasse A2 i minst to år.

Informasjon om motorsykkelen, som slagvolum og effekt, står i vognkortet.

Tung motorsykkel

Du kan kjøre en tung motorsykkel med eller uten sidevogn.

Motorsykkel med tre hjul

Du kan kjøre en motorsykkel med tre hjul som har en effekt på maks 15 kW.

Du kan kjøre en motorsykkel med tre hjul som har en effekt på over 15 kW hvis du har fylt 21 år.

Motorsykkel med tilhenger

Du kan trekke en tilhenger etter motorsykkelen hvis motorsykkelen er godkjent for det.

Førerrett til motorsykkel med tilhenger gjelder kun i Norge.

Mellomtung motorsykkel

Du kan kjøre en mellomtung motorsykkel med eller uten sidevogn hvis

  • motorsykkelen har en effekt på maks 35 kW
  • forholdet mellom effekt og egenvekt er maks 0,2 kW/kg

Er motorsykkelen nedtrimmet, kan den opprinnelige effekten maks ha vært det dobbelte av nåværende effekt.

På førerkortet er dette markert med klasse A2.

Lett motorsykkel

Du kan kjøre en lett motorsykkel med eller uten sidevogn hvis

  • motorsykkelen har et slagvolum på maks 125 cm3
  • motorsykkelen har en effekt på maks 11 kW

På førerkortet er dette markert som klasse A1.

Moped

Du kan kjøre alle typer moped med to, tre eller fire hjul.

På førerkortet er dette markert som klasse AM

Snøscooter

Med førerkort tatt før 1. juli 2006

Du kan kjøre snøscooter med eller uten tilhengerslede.

På førerkortet er dette markert som klasse S.

Førerrett til snøscooter gjelder kun i Norge og Sverige.

Vil du ta førerkort for klasse A?

Veien til førerkortet, klasse A

Vil du ta førerkort til andre klasser?

Du kan utvide førerkortet ditt med flere klasser.

Sist oppdatert: