1. Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

  Se ditt øvelseskjøringsbevis Logg inn

  Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.

  Du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

  Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring (trafikant i mørket)

  Spesielt for mørkekjøring

  Hvis du kjører opp i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, kan du ta mørkekjøring etter du har kjørt opp.

  Bevis for øvelseskjøring

  Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må vise beviset sammen med godkjent legitimasjon med bilde hvis du blir stoppet i kontroll. Det gjelder uansett om du tar kjøretimer på trafikkskolen eller øvelseskjører privat.

  Hvor finner du beviset?

  Du kan logge inn på Din side og vise beviset på nettsiden. Du kan også vise papirversjonen av beviset som du har fått av Statens vegvesen. 

  Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis. 

  Hvor lenge er beviset gyldig?

  Hvis du tar trafikalt grunnkurs med mørkekjøring, er beviset gyldig til du får førerkort. Tar du kurset i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, er det ikke mulig å ta mørkekjøring. Da er beviset gyldig til 1. november samme år. Etter det må du ta mørkekjøring før du kan øvelseskjøre igjen.

  Du kan alltid se på beviset ditt hvor lenge det er gyldig. Du kan enkelt se om du har tatt mørkekjøring, og om beviset er gyldig, på beviset på Din side

  Har du mistet beviset ditt?

  Logg inn på Din side og finn beviset ditt der. Du kan også kontakte en trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt. 

  Må du ha bevis når du er over 25 år?

  Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

  Du må likevel ta opplæring i mørkekjøring (trafikant i mørke) og førstehjelp (plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke) før du kjører opp. Disse emnene er obligatoriske for alle. Du kan ta mørkekjøring i etterkant hvis du tar den praktiske prøven i perioden 16. mars til 31. oktober.

  Har du førerkort fra før?

  Da trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs. Du kan gå videre til neste trinn. 

 2. På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære å

  • gjøre deg klar for kjøring
  • sette i gang og stanse
  • gire og krypekjøre
  • styre, akselerere og bremse
  • foreta sikkerhetskontroll

  Obligatorisk grunnkurs

  Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet 

  • hva kjøring med motorsykkel innebærer
  • hvordan du kan unngå ulykker
  • hva som er påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

  Grunnkurset er det samme for klasse A1, A2 og A, og du trenger bare å gjennomføre kurset én gang. Det vil si at om du for eksempel har førerrett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 3. På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal blant annet lære om

  • motorsykkelens kjøreegenskaper
  • kjøreteknikk
  • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
  • å vurdere egen førerkompetanse.

  Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

  Mot slutten av opplæringen på dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet

  • lære hvordan du kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger
  • bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger
  • bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

  Obligatorisk trinnvurdering

  Du og læreren din skal mot slutten av trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 4. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta teoriprøven.

  Søk om førerkort Logg inn

  På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke, må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

  Sikkerhetskurs på vei

  På dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 8 timer. Du skal blant annet

  • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
  • øve på å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert vei- og trafikkmiljø
  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

   

 5. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

  Søk om førerkort Logg inn

  Du kan også fylle ut et søknadsskjema på papir og sende til oss.

  Du må bestille time til teoriprøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. 

  Når du har bestått teoriprøven, kan du kjøre opp hvis du har gjennomført all opplæring, og den er registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side.

  Du må klare oppkjøringen innen 3 år etter at du  har bestått teoriprøven. I de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (snøscooter S, moped AM 146 og AM 147), er teoriprøven gyldig i 5 år.

  Alder

  Du kan tidligst avlegge teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter, der du må oppfylle alderskravet siden teoriprøven er avsluttende prøve.

  Tilrettelagt teoriprøve

  Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

  Strøk du på teoriprøven?

  Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

 6. Oppkjøringen tar 65 minutter og består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve.

  Timebestilling Logg inn

  Du får ikke gitt fullmakt til trafikkskolen din før du er klar for å bestille oppkjøring. I motsetning til før, får du nå kun én time til oppkjøring og tar begge delene på samme dag. 

  Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet på hver av de to delene.

  Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

  Motorsykkelen du kjører opp med, skal være godkjent for oppkjøring av Statens vegvesen (Lovdata). Du må selv skaffe motorsykkel, og de fleste leier kjøretøy av en trafikkskole.

  Del 1: Ferdighetsprøve

  Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

  Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som du skal løse praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge hvis noe er feil.

  Ferdighetsprøven består av fem oppgaver du må løse på lukket område:

  • krypekjøring og balanse
  • svingteknikk
  • effektiv bremsing
  • unnastyring
  • bremsing i sving

  Se mer informasjon om oppgavene i brosjyren om førerprøven for klasse A1, A2 og A (PDF).

  Del 2: Trafikal prøve

  Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte vei- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor gir deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

  Etter prøven

  Du får vite om du bestod eller ikke, med en gang prøven er ferdig. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet som du kan ta med deg. Sensor vurderer

  • om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
  • om du har god behandling av kjøretøyet og unngår å påføre det unødig slitasje
  • om du er oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg
  • om kjøremåten din er tydelig, sikker og gir god trafikkavvikling
  • om du kjører forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter