1. Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

  Se ditt øvelseskjøringsbevis Logg inn

  Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.

  Du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

  Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring (trafikant i mørket)

  Spesielt for mørkekjøring

  Hvis du kjører opp i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, kan du ta mørkekjøring etter du har kjørt opp.

  Bevis for øvelseskjøring

  Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må vise beviset sammen med godkjent legitimasjon med bilde hvis du blir stoppet i kontroll. Det gjelder uansett om du tar kjøretimer på trafikkskolen eller øvelseskjører privat.

  Hvor finner du beviset?

  Du kan logge inn på Din side og vise beviset på nettsiden. Du kan også vise papirversjonen av beviset som du har fått av Statens vegvesen. 

  Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis. 

  Hvor lenge er beviset gyldig?

  Hvis du tar trafikalt grunnkurs med mørkekjøring, er beviset gyldig til du får førerkort. Tar du kurset i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, er det ikke mulig å ta mørkekjøring. Da er beviset gyldig til 1. november samme år. Etter det må du ta mørkekjøring før du kan øvelseskjøre igjen.

  Du kan alltid se på beviset ditt hvor lenge det er gyldig. Du kan enkelt se om du har tatt mørkekjøring, og om beviset er gyldig, på beviset på Din side

  Har du mistet beviset ditt?

  Logg inn på Din side og finn beviset ditt der. Du kan også kontakte en trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt. 

  Må du ha bevis når du er over 25 år?

  Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

  Du må likevel ta opplæring i mørkekjøring (trafikant i mørke) og førstehjelp (plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke) før du kjører opp. Disse emnene er obligatoriske for alle. Du kan ta mørkekjøring i etterkant hvis du tar den praktiske prøven i perioden 16. mars til 31. oktober.

  Har du førerkort fra før?

  Da trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs. Du kan gå videre til neste trinn. 

 2. På dette trinnet skal du lære grunnleggende kunnskap for sikker mopedkjøring, om ansvaret knyttet til å kjøre moped, og å bruke mopeden rent kjøreteknisk.

  Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det kan være lurt å ta teorikurs. Det er viktig å nå målene for trinnet.

  Obligatorisk praktisk opplæring

  Kurs i grunnleggende kjøretøybehandling på 4 timer. Her lærer du å

  • gjøre deg og mopeden klar for kjøring
  • sette i gang og stanse
  • gire, styre og bremse
  • foreta sikkerhetskontroll

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 3. På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

  Du skal blant annet lære om trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, veg og vegmiljø og god kjøremåte med moped.

  Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  Obligatorisk praktisk opplæring

  Sikkerhetskurs i trafikk er på 6 timer. Her lærer du

  • å se deg for
  • å velge riktig kjøremåte i ulike trafikkmiljøer
  • å tilpasse deg lokale forhold

  Obligatorisk trinnvurdering

  Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 4. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta teoriprøven.

  Søk om førerkort Logg inn

  På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses behovet ditt.

  Praktisk opplæring

  Obligatorisk sikkerhetskurs på vei er på 4 timer. Du skal blant annet øve på å

  • krysse og kjøre inn på og ut av større vei
  • kjøre på landevei
  • kjøre i ulike trafikkmiljø
  • reflektere rundt dine egne erfaringer og vurdere din egen ferdighet i å kjøre moped

  Har du førerkort for traktor (klasse T)?

  Har du førerrett for traktor, har du også førerrett for mopeder med tre og fire hjul i Norge.

  Før du fyller 18 år er det en vektbegrensning på maks 150 kilo på kjøretøyet. Vekten av batteriene kommer i tillegg om kjøretøyet er elektrisk drevet.

  Når du har fylt 18 år, faller vektbegrensningen på 150 kilo bort.

  Ønsker du å kjøre tre- eller firehjuls moped uten vektbegrensning fra du er 16 år?

  • For å få førerrett i Norge må du gjennomføre sikkerhetskurs på vei for mopeder med tre og fire hjul. Da får du påført kode 147 bak klasse T.
  • For å få førerrett utenfor Norge må du, i tillegg til sikkerhetskurs på vei, bestå teoriprøve klasse AM 147. Da får du påført klasse AM.
 5. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

  Søk om førerkort Logg inn

  Teoriprøve er avsluttende prøve i denne klassen. Derfor må du ha gjennomført all obligatorisk opplæring, og den må være registrert før du tar teoriprøven. Du må ha fylt 16 år. I tillegg må vandelen din være godkjent. Du kan sjekke status på vandel og opplæring på Din side.

  Du må bestille time til teoriprøven

  Du må bestille time til teoriprøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du får resultatet med en gang du har levert.

  Tilrettelagt teoriprøve

  Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. 

  Når teoriprøven er bestått

  Du må du bestille førerkort på Din side før du kan kjøre.

  Du kan også fylle ut søknaden på papir (PDF) og sende den til oss.